03/06/2024

Hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Để có thể mở cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, cá nhân hoặc doanh nghiệp cần sở hữu giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Vậy điều kiện và hồ sơ xin chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô là gì?

Để mở gara bảo hành, bảo dưỡng ô tô cần đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện mở xưởng bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Căn cứ vào Điều 21 của Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các điều kiện mở xưởng bảo hành, bảo dưỡng ô tô được quy định như sau:

Quyền sở hữu hợp pháp

Cơ sở bảo dưỡng phải nằm trên khu đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

Mặt bằng và nhà xưởng

Cơ sở bảo dưỡng phải có mặt bằng, nhà xưởng đủ tiêu chuẩn để thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng xe.

Khu vực tiếp nhận và sửa chữa

Cơ sở bảo dưỡng cần có khu vực tiếp nhận, bàn giao, sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm tra xe ô tô.

Nhà điều hành và kho linh kiện

Cơ sở bảo dưỡng phải có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện và khu vực rửa xe.

Trang bị dụng cụ và thiết bị

Cơ sở bảo dưỡng cần trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô.

Thiết bị đo lường và chẩn đoán

Cơ sở bảo dưỡng cần có trang thiết bị đo lường và thiết bị chẩn đoán động cơ và tình trạng kỹ thuật của xe phù hợp với loại xe cần bảo hành, bảo dưỡng tại cơ sở. Các phần mềm thiết bị chẩn đoán phải đảm bảo quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Hệ thống quản lý và nhân viên chuyên nghiệp

Cơ sở bảo dưỡng phải có hệ thống quản lý và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng ô tô.

Cam kết hỗ trợ kỹ thuật

Cơ sở bảo dưỡng cần có cam kết của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài về việc hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp linh kiện và phụ kiện phục vụ việc bảo dưỡng, bảo hành ô tô.

Cơ sở cần đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu cần thiết để có thể chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô đầy đủ theo yêu cầu pháp lý.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành bảo dưỡng ô tô

Hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Trước tiên các cá nhân, tổ chức phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành với ngành nghề kinh doanh là Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô (Mã ngành 4520).

Theo Điều 22 của Nghị định 116/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Điều 1 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP) quy định về hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô như sau:

1 bản chính đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

1 bản chính kê khai năng lực cơ sở vật chất của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Tài liệu chứng minh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước) hoặc Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô).

Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.

cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bảo hành bảo dưỡng ô tô

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận cho cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đòi hỏi sự chặt chẽ và tuân thủ các quy định pháp lý.

Các bước xin giấy chứng nhận bảo hành bảo dưỡng ô tô

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cơ sở cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Gửi hồ sơ

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô nộp một bộ hồ sơ đầy đủ trực tiếp hoặc qua các hình thức phù hợp tới Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 3: Xem xét hồ sơ

Trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không đúng quy định, Cơ quan kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ xin giấy phép bảo hành, bảo dưỡng ô tô đầy đủ và hợp lệ: Cơ quan kiểm tra sẽ thông báo thời gian và tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế cơ sở bảo hành, bảo dưỡng trong thời hạn 05 ngày làm việc. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Cơ quan kiểm tra sẽ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp từ chối cấp, lý do sẽ được nêu rõ.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô có thể nhận giấy chứng nhận trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc qua các hình thức khác.

Quy trình này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ.

Việc sở hữu giấy bảo hành, bảo dưỡng ô tô không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp, cẩn thận mà còn yêu cầu sự nắm vững về quy định pháp lý. Hãy chắc chắn rằng doanh nghiệp đã chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận bảo hành, bảo dưỡng ô tô một cách kỹ lưỡng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Việc tuân thủ quy trình và cung cấp đúng thông tin trong hồ sơ sẽ giúp thúc đẩy quá trình xin cấp giấy chứng nhận một cách nhanh chóng.