24/04/2024

Hồ sơ giấy phép kinh doanh cho từng loại hình doanh nghiệp

Để thành lập doanh nghiệp, cần có đủ hồ sơ giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vậy, các giấy tờ mà cá nhân hoặc tổ chức phải chuẩn bị là gì? Sau đây là hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất.

Hồ sơ giấy phép kinh doanh gồm những gì?

Hồ sơ giấy phép kinh doanh cho từng loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, có nhiều loại hình công ty để cá nhân hoặc tổ chức lựa chọn phù hợp mục tiêu và điều kiện hoạt động kinh doanh của mình. Với mỗi loại hình công ty, yêu cầu về hồ sơ cũng có khác nhau, cụ thể:

Hồ sơ giấy phép kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân

– Văn bản đề nghị cấp giấy giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân.

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân (bản công chứng).

Hồ sơ giấy phép kinh doanh với công ty TNHH một thành viên

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên.

– Điều lệ công ty TNHH một thành viên.

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên (bản công chứng).

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (bản công chứng).

– Trong trường hợp chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản công chứng).

Hồ sơ giấy phép kinh doanh với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

– Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty (bản sao công chứng).

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của: cổ đông sáng lập, thành viên công ty.

– Trong trường hợp cổ đông hoặc thành viên là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản công chứng).

Trình tự thủ tục đang ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ giấy phép kinh doanh với công ty hợp danh

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho công ty hợp danh.

– Danh sách thành viên công ty hợp danh.

– Điều lệ công ty hợp danh.

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty hợp danh (bản công chứng).

– Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh (bản công chứng).

– Trường hợp thành viên công ty hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản công chứng).

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập như trên, cá nhân hoặc tổ chức gửi bộ hồ sơ bằng các cách sau đến cơ quan phụ trách đăng ký giấy phép kinh doanh của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đặt trụ sở:

– Gửi trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

– Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

– Gửi bộ hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Với phương thức này, cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cá nhân hoặc tổ chức được cấp tài khoản chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký và sử dụng tài khoản đăng ký.

Lưu ý: Hồ sơ giấy phép kinh doanh qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy.

Cá nhân hoặc tổ chức có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Thời gian nhận hồ sơ giấy phép kinh doanh là bao lâu?

Thời gian nhận giấy phép kinh doanh

Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc có sai sót, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư từ chối cấp giấy phép đăng ký, sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người thành lập doanh nghiệp.

Với hồ sơ hợp lệ, cá nhân hoặc tổ chức sẽ nhận được giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp sau từ 3 đến 5 ngày kể từ khi gửi hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ thông tin hướng dẫn về hồ sơ giấy phép kinh doanh và trình tự làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Quý khách có thể tự thực hiện hoặc liên hệ 0916 53 59 56 nếu cần tư vấn chi tiết hơn.