29/03/2023

Tìm Hiểu Điều Kiện Và Thời Điểm Ghi Nhận Doanh Thu

Đối với mỗi doanh nghiệp, việc nắm rõ điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hạn chế những rủi ro kế toán doanh nghiệp. Sau đây là hướng dẫn về điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu bạn có thể tham khảo để thực hiện đúng.

>> Xem thêm:

Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Doanh thu được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

 1. Đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua.
 2. Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
 3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 4. Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Điều kiện ghi nhận doanh thu 

>> Xem thêm: SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DOANH THU VÀ THU NHẬP

Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

 1. Doanh thu có thể được đo lường một cách tương đối chắc chắn.
 2. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu lợi về mặt kinh tế từ các giao dịch cung cấp các dịch vụ đó.
 3. Xác định phần công việc hoàn thành khi lập báo cáo.
 4. Xác định chi phí phát sinh của giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

 1. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hay quyền kiểm soát hàng hóa.
 2. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho bên mua.
 3. Doanh nghiệp không còn quyền quản lý như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
 4. Doanh thu có thể được đo lường một cách tương đối chắc chắn.
 5. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
 6. Doanh nghiệp cần xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Điều kiện ghi nhận doanh thu từ hợp đồng kinh tế

Lĩnh vực này sẽ phức tạp hơn do hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch. Sau đây là các tính huống phổ biến:

 1. Hợp đồng kinh tế có quy định cụ thể về bán hàng và dịch vụ sau bán (ngoài điều khoản bảo hành thông thường) – doanh nghiệp cần ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.
 2. Hợp đồng quy định bên bán chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hóa cho bên mua thì sau khi lắp đặt xong mới tính vào doanh thu.
 3. Doanh nghiệp cung cấp miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho đối tượng là người mua hàng hóa, dịch vụ thì kế toán chỉ ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí đó cho đến khi đã thực hiện nghĩa vụ với người mua.

Điều kiện ghi nhận doanh thu từ việc bán bất động sản

 1. Bất động sản được hoàn thiện toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp chuyển giao cho người mua những rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản.
 2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền điều hành, kiểm soát tài sản như người sở hữu tài sản.
 3. Thu nhập có thể được đo lường một cách tương đối chắc chắn.
 4. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản.
 5. Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

Ngoài các trường hợp cụ thể nêu trên, trong một số trường hợp khác, việc ghi nhận doanh thu phải tuân theo các nguyên tắc cụ thể sau:

 1. Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh thu của doanh nghiệp là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
 2. Đối với hàng hoá bán đại lý hoặc ký gửi với đúng giá hưởng hoa hồng, thu nhập của doanh nghiệp là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
 3. Đối với hoạt động uỷ thác xuất nhập khẩu, thu nhập của doanh nghiệp là phí uỷ thác mà đơn vị được hưởng.
 4. Đối với đơn vị nhận gia công hàng hóa, vật tư, thu nhập của doanh nghiệp là số tiền gia công thực tế được nhận (không bao gồm giá trị hàng hóa, vật tư nhận gia công).
 5. Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp thì thu nhập của doanh nghiệp được xác định theo giá bán trả ngay.

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu có sự khác nhau giữa các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể:

thời điểm ghi nhận doanh thu 

Ngành cung cấp dịch vụ

Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn là thời điểm ghi nhận doanh thu, ngoại trừ dịch vụ vận tải hàng không.

Hoạt động thương mại

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho các chủ thể là người mua.

Bất động sản

Khi bàn giao bất động sản thì ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán bất động sản được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản đó.

Bán hàng xuất khẩu

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu là thời điểm chuyển giao mọi rủi ro, chịu trách nhiệm về hàng hóa từ người bán (xuất khẩu) sang người mua (nhập khẩu), được xác định tùy thuộc vào từng điều kiện cơ sở giao hàng được quy định trong các điều kiện thương mại quốc tế.

Trên đây là điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu của các ngành phổ biến hiện nay. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho kế toán doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn và tuân thủ đúng nghiệp vụ kế toán. Nếu công ty, doanh nghiệp của bạn có nhu cầu về dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0918.535956 (Mr.Việt) – 0916.535956 để được tư vấn.