Dịch vụ

20/02/2020

Thành lập doanh nghiệp mới

Bạn muốn thành lập Công ty của riêng mình! Bạn muốn chấm dứt việc phải đứng tên cá nhân trong các Dự án mà mình triển khai! Bạn muốn làm kinh doanh một cách chuyên nghiệp! Bạn muốn có một thương hiệu của riêng mình! Bạn có ý tưởng tốt và có tham vọng! Có rất nhiều lý do để các Bạn đứng ra tự lập công ty cho riêng mình.
Thật tuyệt vời vì bạn đã quyết định ĐÚNG! Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thấp nhất sau khi bạn quyết định thành lập MỘT CÔNG TY RIÊNG. Chúng tôi sẽ giúp bạn Đăng ký thành lập CÔNG TY CỦA BẠN một cách nhanh nhất và TRỌN GÓI. Bạn hãy tập trung vào Thị trường, vào Khách hàng cũng như Đối thủ của bạn còn các thủ tục hành chính phức tạp và rắc rối hãy để cho Chúng tôi.

Các công ty mới thành lập cũng cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập một cách chuyên nghiệp, chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục thuế, phòng Đăng Ký Kinh Doanh yêu cầu các Công ty hàng tháng, hàng quý và hàng năm đều phải có các báo cáo kịp thời chính xác. Và việc duy trì Hệ thống kế toán để báo cáo sẽ rất tốn kém với yêu cầu cao về nhân sự. Để giúp tiết kiệm chi phí chúng tôi sẽ cung cấp Các gói dịch vụ kế toán trọn gói cho Bạn như:

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí. Hiểu được điều đó và để giúp doanh nghiệp yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình Công ty TNHH Tư Vấn Minh đã được thành lập để cung cấp dịch vụ về kế toán thuế cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách thuế:

Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.Lập và nộp báo cáo thuế, thống kê hàng tháng, báo cáo quý và nộp tại cơ quan thuế, Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế,Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế, Cử nhân viên đến tận nơi xem xét, kiểm tra, nhận hóa đơn – chứng từ, Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định: Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra,Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều, Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế, Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp,  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra, In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại Cơ quan thuế, Lập và nộp báo cáo thống kê,  In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị, In bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu, phải trả…cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, Thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác, Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp.Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.

Chúng tôi sẽ có giải pháp.

Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế,  hóa đơn, chứng từ, thanh tra kiểm tra , xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, tránh những sai sót thường gặp. Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế, tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế, đứng tên kế toán trưởng, đặt hóa đơn, sổ sách kế toán

Công ty Tư Vấn Minh quyết toán thuế năm cho quí công ty, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

Bảng cân đối kế toán,  Bảng cân đối số phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp, gián tiếp), Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)

Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:

Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ  kế toán, In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng, Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung,  số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu,phải trả…In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ,Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.

Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ sổ sách trước khi quyết toán thuế