Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

10/10/2020

DỊCH VỤ MUA BÁN SÁP NHẬP CÔNG TY

DỊCH VỤ MUA BÁN SÁP NHẬP CÔNG TY

Mua bán hay sáp nhập công ty là gì?

Mua bán hay sáp nhập công ty với nhau có nghĩa là việc chúng ta hợp nhất hai pháp nhân lại với nhau về mặt pháp lý và vốn, tài sản cố định, công nợ, tài sản vô hình kèm theo.

Việc hợp nhất hay sáp nhập này là việc tương đối phức tạp về tình hình kinh doanh ở hai công ty về tính pháp lý và về vốn, tài sản kinh doanh, thuế, lợi nhuận, vốn cổ phần, công nợ, tiền vay….vì vậy các doanh nghiệp cần một công ty tư vấn chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhằm hỗ trợ việc mua bán đúng pháp luật và nhằm tránh sai lầm hoặc sai sót khi sáp nhập.

Việc sáp nhập nhằm làm tăng giá trị thương hiệu tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo chuổi cung ứng liên tục vì vậy sáp nhập là yếu tố tất yếu của nhiều doanh nghiệp hiện nay nhằm để gia tăng khả năng cạnh tranh, thu hút vốn trên thị trường vì vậy chúng ta phải tiến hành như thế nào để sau khi sáp nhập doanh nghiệp mạnh lên và hiệu quả nhất.

Công ty TNHH Tư Vấn Minh (MCC.Group) với đội ngũ chuyên gia kinh tế đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kế toán, đầu tư, thuế, kiểm toán. Được thành lập bởi các cựu kiểm toán viên, cựu cán bộ thuế về hưu, các giảng viên kiểm toán nhiều kinh nghiệm.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tự tin tiến hành quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp qua các bước như sau:

MCC.Group cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

  1. Xây dựng kế hoạch chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập.
  2. Khảo sát đánh giá giá trị doanh nghiệp về tình hình tài chính.
  3. Định giá công ty.
  4. Xây dựng cấu trúc quản trị và thương lượng hợp đồng.
  5. Thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.
  6. Xác định nghĩa vụ thuế đối với chủ sở hữu của công ty.

Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập.

 Cùng với sự phối hợp của các tổ chức trong việc cung cấp mục đích của việc sáp nhập và mua bán, thiết lập các điều kiện kinh doanh dự tính sau khi sáp nhập, chúng tôi sẽ giúp các nhà đầu tư xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể thực hiện việc sáp nhập, xác định các tiêu chí lựa chọn đối tượng sáp nhập, cung cấp danh sách các công ty có tiềm năng cho việc sáp nhập, và tiến hành thực hiện chọn lựa dựa trên các tiêu chí đã định.

Khảo sát đánh giá.

Khảo sát và định giá là một quá trình đòi hỏi các chuyên gia có kinh nghiệm về tài chính, kiểm toán và định giá.

Trong quá trình khảo sát đánh giá, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và thẩm định tất cả các thông tin liên quan và ảnh hưởng đến quá trình sáp nhập và mua bán, bao gồm:

Đánh giá tình hình chi phí và lợi nhuận dự kiến, xác định các vị trí chiến lược trong đàm phán thoả thuận sáp nhập, đánh giá khả năng lãnh đạo của cả hai phía, kiểm tra văn hoá công ty, xác định thế mạnh nguồn lực của công ty, đánh giá về giá trị thương hiệu.

Chúng tôi sẽ xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí cho cả hai bên và các rủi ro tiểm ẩn trong suốt quá trình sáp nhập này.

Mục tiêu cuối cùng trong bước sáp nhập của chúng tôi là để đánh giá mọi thành phần của bảng tổng kết tài sản và cung cấp các giải pháp khác nhau có thể trong việc giải quyết các vấn đề về lợi nhuận, chi phí và các chương trình sắp xếp nguồn lực sau khi quá trình sáp nhập và mua bán kết thúc.

  Định giá công ty

 Chúng tôi xác định được giá chào mua và giá trần tối đa mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được cho đối tượng được mua, sáp nhập, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích để đưa ra giá trị của công ty bị sáp nhập trong đó có tính đến các yếu tố hỗ trợ, tiềm ẩn có lợi cho cả hai công ty nảy sinh từ việc sáp nhập.

 Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

 Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng

Trong giai đoạn này, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho tổ chức trong việc xây dựng cấu trúc hợp đồng sáp nhập sao cho phù hợp với đối tượng đã lựa chọn, đạt được mục đích tài chính và yêu cầu kinh doanh chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, tổ chức còn được tham mưu trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tượng sáp nhập.

  Thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc sáp nhập, mua bán doanh nghiệp.

 Đây là bước cuối cùng và quan trọng để đi đến hoàn tất thủ tục sáp nhập, mua bán doanh nghiệp một cách đúng với những quy định của pháp luật và ý chí của các bên tham gia.

Trong giai đoạn này luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng để đi đến việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, giúp công ty của quý vị nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mong muốn của hai bên sáp nhập và bị sáp nhập.

Hiện nay  MCC.Group chúng tôi hợp tác với  Tập Đoàn Vietel phối hợp cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, mua bán doanh nghiệp,  như mua bán các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn bán các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm bổ sung cho chuổi cung ứng của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp cho các tổ chức có nhu cầu mong muốn mua doanh nghiệp và muốn bán doanh nghiệp của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại  0918 53 59 56 Mr.Việt để được tư vấn.