Dịch vụ

20/02/2020

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là làm những gì?

Thế nào là dịch vụ kế toán thuế trọn gói?

Các công ty mới thành lập cần thiết lập hệ thống kế toán một cách chuyên nghiệp, chính xác và phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Để có hệ  thống báo cáo đầy đủ cho các cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục thuế, hải quan, sở kế hoạch và đầu tư….. yêu cầu các Công ty hàng tháng, hàng quý và hàng năm đều phải có các Báo cáo kịp thời chính xác, do đó để duy trì bộ máy kế toán để đáp ứng nhu cầu này đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là một việc rất tốn kém về chi phí nhân sự, hơn nữa sự thay đổi nhân sự liên tục gây cũng không ích khó khăn cho doanh nghiệp vì vậy dịch vụ kế toán thuế ra đời để giải quyết vấn đề khó khăn đó:

Dịch vụ kế toán trọn gói hay còn gọi là dịch vụ kế toán thuế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi chép sổ sách kế toán, ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên cho doanh nghiệp. chúng tôi sẽ xử lý hóa đơn chứng từ, lập chứng từ, lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước và ban giám đốc.Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, hoặc phương pháp gián tiếp chúng tôi lập tất cả các báo cáo tài chính cần thiết cho công ty doanh nghiệp, ngoài ra chúng tôi tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội.

Với gói dịch vụ này, tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp cho chúng tôi các chứng từ hóa đơn hợp lệ hàng tháng.

Chúng tôi sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất với quy trình được chuẩn hóa:

Hàng tháng, hàng kỳ, chúng tôi có nhân viên đến nhận chứng từ đã phát sinh trong tháng do khách hàng tập hợp.

Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý, độ chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.

Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, để chúng tôi phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.

Liên hệ ngay: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Hotline: 0918 535956 (MR.VIET) or 0916 535956 (MS. AN)