Dịch vụ

20/02/2020

Đăng ký thuế điện tử

ĐĂNG KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ

Để thực hiện việc khai thuế cho công ty, doanh nghiệp qua mạng. Công ty TNHH Tư Vấn Minh tư vấn, chia sẽ với quý khách hàng những vấn đề trước khi khai thuế điện tử:

1.     Đăng ký sử dụng chữ ký số:

Quý khách hàng đến các tổ chức chuyên cung cấp và chứng thực chữ ký số công cộng có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký xin cấp chứng thư số và trả khoản chi phí để cấp và duy trì hiệu lực của chứng thư số như Viettel, Vinaphone, …. và chịu trách nhiệm về chứng thư số quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ- CP ngày 15/02/2007.

Khi có thay đổi về chứng thư số ( cấp lại, thay đổi cặp khóa, tạm dừng hiệu lực,…khách hàng phải thông báo lại cho cơ quan thuế chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

2.     Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử:

Hệ thống khai thuế điện tử tiếp nhận các hình thức đăng ký khai thuế điện từ gồm:

*  Đăng ký khai thuế tại trụ sở Cơ quan Thuế.

* Đăng ký trực tuyến tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện từ trực tiếp với Cơ quan Thuế.

Trường hợp Khách hàng đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế thì cần thủ tục; Tờ khai dăng ký sử dụng khai thuế điện tử ( theo mẫu số 01/ĐK – KĐT kèm theo Thông tư 180/2010/ TT- BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính), bản sao chứng thư số. Thời gian tối đa 3 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp Khách hàng đăng ký trực tuyến thì sau khi khách hàng điền đầy đủ thông tin, hệ thống thông tin đăng ký sẽ tự động cập nhật thông tin đăng ký vào hệ thống quản lý của Cơ quan Thuế và tự động kiểm tra tình trạng mã số thuế, chữ ký số, Cơ quan Thuế quản lý Khách hàng; Nếu đủ điều kiện hệ thống tự động cấp và kích hoạt tài khoản khai thuế điện tử cho khách hàng.

Trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký, hệ thống tự động kết xuất Thông báo và gửi Thư điện tử đến khách hàng.

Sau khi Cơ quan Thuế chấp nhận đề nghị khai thuế qua mạng sẽ và gửi Thư điện tử đến khách hàng thông báo về việc cấp tài tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với đầy đủ các chức năng.

3.     Thực hiện khai thuế điện tử qua mạng:

Khách hàng truy cập vào Websites: http://kekhaithue.gdt.gov.vn  với định danh và mật khẩu được cấp và đổi lại mật khẩu mới.