Dịch vụ

20/02/2020

Xin giấy phép tư vấn du học

Xin giấy phép tư vấn du học có dễ?

Dịch vụ tư vấn du học là một ngành đặc thù kinh doanh có điều kiện, do đảm bảo một khoãn ký quỹ và các giấy chứng nhận tư vấn cho tư vấn viên do đó xin giấy phép này cần hai cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Giáo dục và đào tạo nơi công ty đó đặc trụ sở và Sở Kế Hoạch và đầu tư cấp phép.

Qui trình xin giấy phép tư vấn du học hư sau:

Bước 1: Giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ tư vấn du học và hai tư vấn viên có chứng chỉ tư vấn du học do nghành giáo dục cấp mà chính xác là do trường quản lý giáo dục cấp sau khi hoàn thành khóa học.

Bước 2: Xin giấy phép thành lập công ty.

Bước 3: Xin giấy phép tư vấn du học ở sở giáo dục và đào tạo.

Bước 4: Ký quỹ cho ngân hàng tối thiểu là 500 triệu.

Bước 5: Lập dự án tư vấn du học trình sở giáo dục và đào tạo, điều kiện là giám đốc phải có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ cữ nhân một ngoại ngữ mà trong đề án quốc gia mà mình dự định tư vấn.

Bước 6: Nộp hồ sơ cho sở giáo dục

Bước 7: Sở giáo dục sẽ lập đoàn xuống kiểm tra cơ sở vật chất công ty.

Bước 8: Cấp phép tư vấn du học cho công ty đủ điều kiện.

Trong quá trình xin phép nếu quí công ty gặp khó khăn xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Hotline: 0918 53 59 56 (MR.VIET) or 0916 535956 (MS.AN)

Website: ketoandongnai.com.vn