20/02/2020

Quyết toán thuế

Quyết toán thuế là một việc làm mang tính chất khách quan, đồng thời giữa Doanh Nghiệp và Cơ quan Thuế phải có ”tiếng nói chung”,  cùng nhau thống nhất  trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để soát xét  về tính hợp lý của hóa đơn chứng từ phản ánh chi phí, doanh thu mà Doanh Nghiệp đã kê khai.

Kế toán giỏi, am hiểu thấu đáo về luật thuế sẽ giúp Doanh Nghiệp kê khai chi phí hợp lý, hóa đơn chứng từ báo cáo hợp lệ thì khi quyết toán với cơ quan thuế các khoản chi phí đó, hóa đơn chứng từ đó không thể bị cơ quan thuế bác bỏ được.

Điều này đã trực tiếp mang lại hiệu quả tối ưu cho công ty vì các khoản phạt về thuế không phát sinh khi tính đúng đắn của nó được chấp nhận.

Nắm bắt được tầm quan trọng của quyết toán thuế đối với doanh nghiệp,

Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Minh với đội ngũ nhân viên được đào tạo chính qui từ các trường đại học về chuyên ngành kế toán tài chính cùng với kinh nghiệm nhiều năm trong việc quyết toán thuế, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, chúng tôi sẽ gánh vác và chia sẻ phần nào nỗi lo lắng khi quyết toán thuế của doanh nghiệp, giải trình số liệu với Cơ quan thuế cho khách hàng của mình, đó là trách nhiệm của chúng tôi giúp các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Ths. Mai Quốc Việt