16/04/2024

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán theo từng loại doanh nghiệp

Hiện nay, loại hình doanh nghiệp công ty kiểm toán được xây dựng và phát triển bùng nổ. Nhưng hầu hết các chủ doanh nghiệp vẫn còn còn thắc mắc để thành lập công ty kiểm toán cần tuân thủ những quy định nào của pháp luật. Bài viết này Minh MCC group sẽ giúp bạn giải đáp những điều kiện thành lập công ty kiểm toán mà một doanh nghiệp cần biết.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán đối với nhà đầu tư nước ngoài

Các doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ kiểm toán, thành lập công ty kiểm toán phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ những điều kiện dưới đây:

Đối với phương thức sử dụng vốn đầu tư

Người muốn thành lập công ty kiểm toán có vốn đầu tư từ nước ngoài chỉ có thể sử dụng hình thức góp vốn với công ty kinh doanh đang hoạt động lĩnh vực dịch kiểm toán ở Việt Nam. Bởi vì cho đến tới thời điểm hiện tại, lĩnh vực nghề kiểm toán vẫn chưa được phép thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài.

Điều kiện mở công ty kiểm toán đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ vốn được sở hữu

Chủ đầu tư nước ngoài chỉ được góp tối đa số vốn quốc ngoại là 35% vốn điều lệ công ty kê khai khi thành lập công ty kiểm toán. Có thể hiểu là, cho dù là một tổ chức, cá nhân hay một nhóm nhiều cá nhân đồng thời thực hiện việc góp vốn thì số vốn nhiều nhất có thể sở hữu cũng chỉ 35%.

Công ty được công nhận là đúng với điều lệ khi: Có tối thiểu 2 kiểm toán viên của doanh nghiệp tham góp vốn và phải đảm bảo, chắc chắn rằng  các kiểm toán viên phải sở hữu trên 50% số vốn so với vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã kê khai trước đó.

Dịch vụ công ty kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài có thể cung cấp

Các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ rà soát, xem xét báo cáo tài chính, thông tin dịch vụ, bên cạnh đó cũng có các dịch vụ khác liên quan như thẩm định giá, kế toán, dịch vụ nâng cao kiến thức lĩnh vực, dịch vụ tư vấn,…

Các điều kiện cần đảm bảo về chủ đầu tư

Doanh nhân là chủ đầu tư nước ngoài phải trình bày đầy đủ hồ sơ, giấy tờ tùy thân thể hiện tư cách của cá nhân là hợp. Là người có quốc tịch là những quốc gia nằm trong tổ chức WTO. Bên cạnh đó, chủ đầu tư nước ngoài phải có điều kiện kinh tế tốt để đảm bảo hoàn thành góp vốn đúng thời gian đã gia hạn.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam: Để doanh nghiệp được hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ sau: giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các kiểm soát viên

Khi thành lập công ty kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp phải đảm bảo có ít nhất 5 kiểm toán viên, các kiểm toán viên phải có đầy đủ chứng chỉ, bằng cấp và đặc biệt là có khả năng thực hiện công việc kiểm toán.

Quy định về người quản lý công ty kiểm toán

Các vị trí thuộc bộ phận quản lý trực tiếp của công ty như:  tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của công ty  phải là những người hành nghề kiểm toán, có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ đúng theo quy định pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán theo từng loại hình doanh nghiệp

Điều kiện thành lập đối với công ty TNHH

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên  phải đảm bảo như sau: Có đầy đủ giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp phải có tối thiểu 5 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, và phải có 2 trong số 5 thành viên đó góp vốn đầu tư. Điều 7 Nghị định 17/2012/NĐ-CP đã quy định mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề như sau:

Phải có tối thiểu 2 kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp thực hiện góp vốn, và số vốn góp này phải chiếm tỉ lệ trên 50% so với tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp

Kiểm toán viên hành nghề chỉ được quyền  góp vốn cho một doanh nghiệp kiểm toán

Tổng Giám đốc của Công ty, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc Giám đốc của công ty bắt buộc phải là kiểm toán viên hành nghề

Vốn pháp định của công ty phải đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Trong thời gian công ty còn triển khai hoạt động, công ty TNHH phải đảm bảo vốn duy trì của chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán phải bằng hoặc cao hơn vốn pháp định là 5 tỷ VNĐ. Nếu vốn của chủ sở hữu thấp hơn 5 tỷ VNĐ khi nằm trên bảng cân đối kế toán, công ty kiểm toán phải ngay lập tức đẩy thêm vốn trong thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày  kết thúc năm tài chính.

Điều kiện đối với tổ chức góp vốn

Nếu tổ chức là thành viên góp vốn thì số vốn góp không được nhiều hơn mức quy  định tại Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với thành viên là tổ chức, số vốn được phép được góp nhiều nhất là 35% so với tổng số vốn điều lệ của công ty TNHH kiểm toán hai thành viên trở lên. Trừ trường hợp có nhiều tổ chức tham gia góp vốn, trường hợp này thì vốn của các tổ chức được tính theo tổng số vốn góp của các tổ chức cao nhất sẽ là 35%  trên tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong trường hợp thành viên là tổ chức phải đề cử một đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên và phải đảm bảo các điều kiện sau: là kiểm toán viên, phải đăng ký hành nghề kiểm toán tại đơn vị là doanh nghiệp nghiệp kiểm toán mà thành viên là tổ chức có đó tham gia góp vốn.

Lưu ý, Người đại diện của thành viên là tổ chức sẽ không có quyền được tham gia hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách là cá nhân.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh phải có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mỗi công ty hợp doanh phải có tối thiểu 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó có ít nhất 2 thành viên hợp danh

Điều kiện đối với người quản lý công ty: Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là kiểm toán viên hành nghề

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập công ty kiểm toán đối với Doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định

Giống những doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân cũng phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề. Chủ của doanh nghiệp tư nhân phải là 1 trong các kiểm toán viên kể trên và phải đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty.

Bài viết trên Công ty Minh MCC GROUP VN đã chia sẻ những điều kiện thành lập công ty kiểm toán một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Liên hệ ngay 0916 53 59 56 nếu như bạn có nhu cầu tư vấn hồ sơ thành lập công ty kiểm toán để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhé!