20/02/2020

Chia tách công ty

Chia tách công ty hay sáp nhập công ty thì chúng ta cũng phải biết qui trình chia tách hay sáp nhập công ty như thế nào cho đúng qui trình.

Khi chia tách hay sáp nhập thì chúng ta vẫn phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, mà trước khi quyết toán thì chúng ta cũng phải đảm bảo rằng số liệu sạch, khi số liệu sạch thì các cơ quan thếu hay hải quan sẽ hạn chế được sự phiền hà của việc bị phạt hay truy thu thuế ….mà muốn như vậy thì công ty cần một công ty có chức năng và năng lực kinh nghiệm kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán của công ty.

Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Dịch vụ soát xét kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra số liệu, Rà soát báo cáo tài chính, thuế GTGT, thuế TNDN. Dịch vụ kế toán tại Bình Dương, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép thành lập mới công ty, tư vấn việc thành lập mới công ty, Dịch vụ làm thẻ Apec trọn gói, đảm bảo miễn thị thực 19 nước, gia hạn thẻ Apec.

Công ty dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ khai báo thuế tại TP.Biên Hòa Đồng Nai chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ hoàn thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, tư vấn mua bán, sáp nhập, giải thể công ty, dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, tư vấn thành lập mới công ty.

Tra soát báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính.

Rà soát số liệu trước khi quyết toán thuế, dịch vụ hoàn thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu, đăng ký thương hiệu độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Dịch vụ kế toán tại tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương.