Cần sớm ban hành quy định của pháp luật về thu thuế trên nền tảng số

27/12/2021 Quản Trị

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đối với Tổng cục Thuế tại hội nghị giao ban về […]