28/03/2023

Kiểm Toán Tuân Thủ Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Bạn Cần Biết

Kiểm toán tuân thủ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức duy trì sự tin cậy, tính toàn vẹn và tính minh bạch trong hoạt động của họ. Vậy kế toán tuân thủ là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu tất tần tật về chủ đề này.

Kiểm toán tuân thủ là gì?

Kiểm toán tuân thủ là đánh giá độc lập và khách quan về các hệ thống quản lý, giao thức và hoạt động của một tổ chức để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các luật và quy định có liên quan, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ.

Kiểm toán tuân thủ là gì

Việc kiểm toán thường được thực hiện bởi kiểm toán viên bên thứ ba, người đánh giá sự tuân thủ của tổ chức thông qua các cuộc phỏng vấn, phân tích dữ liệu và kiểm tra tại chỗ.

>> Xem thêm: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN LÀ GÌ?

Các loại kiểm toán tuân thủ

Có nhiều loại kiểm toán tuân thủ khác nhau như:

  • Kiểm toán tài chính
  • Kiểm toán môi trường
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán công nghệ thông tin.

Mục đích của kiểm toán tuân thủ là xác định bất kỳ lỗ hổng tuân thủ hoặc lĩnh vực không tuân thủ nào và đưa ra các khuyến nghị về hành động khắc phục để giải quyết những lỗ hổng này.

Lợi ích của kiểm toán tuân thủ

  • Lợi ích của kiểm toán tuân thủ bao gồm xác định các lĩnh vực rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể.
  • Đảm bảo rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu quy định có liên quan và thể hiện cam kết của tổ chức đối với các hành động có đạo đức và có trách nhiệm.
  • Kiểm toán tuân thủ là điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn và danh tiếng của một tổ chức và có thể giúp ngăn ngừa các hậu quả pháp lý và tài chính liên quan đến việc không tuân thủ.

Lợi ích của kiểm toán tuân thủ

Các bước chuẩn bị cho kiểm toán tuân thủ

Để chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán tuân thủ, các tổ chức phải thực hiện theo quy trình nhất định. Dưới đây là một số bước cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán tuân thủ:

Bước 1: Hiểu các quy định cụ thể của ngành

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định cụ thể của ngành áp dụng cho tổ chức của mình. Hiểu chính xác những gì được yêu cầu bởi các quy định này và cách tổ chức của bạn phải tuân thủ chúng. Điều cần thiết là phải thường xuyên xem xét các quy định mới nhất để đảm bảo rằng tổ chức của bạn luôn cập nhật mọi thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ của công ty.

Bước 2: Xem lại các báo cáo kiểm tra trước đó

Xem xét các báo cáo từ các cuộc kiểm toán tuân thủ trước đó để xác định bất kỳ lĩnh vực nào không tuân thủ hoặc lỗ hổng cần giải quyết. Bằng cách xem xét các báo cáo trước đó, bạn có thể xác định nơi tổ chức có thể đã không đạt được các mục tiêu tuân thủ của mình và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu bất kỳ sự cố nào tái diễn.

Xem lại các báo cáo kiểm tra trước đó

Bước 3: Xác định lỗ hổng hiện không theo quy định hiện hành

Tiến hành phân tích lỗ hổng tuân thủ để xác định bất kỳ lĩnh vực nào mà tổ chức của bạn hiện không tuân thủ các quy định hiện hành. Đánh giá các chính sách, thủ tục và quy trình hoạt động của bạn để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu quy định.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Xây dựng một kế hoạch kiểm toán toàn diện sẽ giúp tổ chức chuẩn bị cho cuộc kiểm toán tuân thủ. Kế hoạch đánh giá nên bao gồm một mốc thời gian để hoàn thành phân tích lỗ hổng tuân thủ, phân công vai trò cho các thành viên trong nhóm chuẩn bị đánh giá, thiết lập các kênh liên lạc để giữ mọi người trong vòng lặp và xác định các tài liệu cần thiết cho một cuộc đánh giá toàn diện.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Quy trình kiểm toán tuân thủ

Bây giờ bạn đã hiểu kiểm toán tuân thủ là gì và cách chuẩn bị cho kiểm toán, hãy xem xét quy trình kiểm toán.

Tiến hành một cuộc họp đầu vào

Đánh giá viên sẽ bắt đầu quá trình đánh giá bằng cách tổ chức một cuộc họp đầu vào với đội ngũ quản lý của tổ chức để thảo luận về các mục tiêu, phạm vi và thời gian đánh giá. Trong cuộc họp này, kiểm toán viên sẽ đặt câu hỏi về hoạt động của tổ chức và các giao thức tuân thủ trong khi giới thiệu mình là kiểm toán viên bên thứ ba chuyên nghiệp.

Thu thập và xem xét dữ liệu và tài liệu cần thiết

Kiểm toán viên sẽ thu thập và xem xét các tài liệu và dữ liệu khác nhau để hỗ trợ kiểm tra các hoạt động tuân thủ của tổ chức. Các tài liệu này có thể bao gồm các chính sách, thủ tục, tài liệu đào tạo, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến các yêu cầu quy định đang được kiểm tra.

Quy trình kiểm toán tuân thủ

Phân tích dữ liệu được thu thập

Kiểm toán viên sẽ phân tích dữ liệu họ thu thập được để xác định các lỗ hổng tuân thủ dựa trên các quy định, luật hoặc chính sách nội bộ cụ thể của ngành. Kiểm toán viên sẽ xem xét các phương pháp hay nhất và so sánh các thủ tục của chính tổ chức với các tiêu chuẩn ngành để xác định xem ban quản lý của công ty có đang thực hiện đúng các yêu cầu tuân thủ quy định hay không.

Báo cáo kết quả kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán viên sẽ ghi lại các phát hiện kiểm toán của họ trong một báo cáo nêu rõ các lỗ hổng tuân thủ có liên quan, rủi ro không tuân thủ và các khuyến nghị cho các hành động khắc phục. Đó là một báo cáo kỹ lưỡng được tạo ra từ các quan sát, ghi chú và phân tích của kiểm toán viên.

Tiến hành một cuộc họp kết thúc

Kiểm toán viên sẽ tổ chức một cuộc họp khác với ban quản lý của tổ chức sau khi kết quả kiểm toán đã được ghi lại để thảo luận về kết quả của báo cáo kiểm toán. Trong cuộc họp này, kiểm toán viên sẽ cung cấp một bản tóm tắt báo cáo kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị cho các hành động khắc phục mà tổ chức có thể thực hiện để giải quyết các lỗ hổng tuân thủ được xác định.

LỜI KẾT

Tóm lại, kiểm toán tuân thủ là rất quan trọng để đảm bảo rằng các tổ chức hoạt động theo các quy định, luật pháp và chính sách nội bộ cụ thể của ngành. Bằng cách tiến hành kiểm toán thường xuyên và thực hiện hành động khắc phục thích hợp, các công ty có thể giảm thiểu rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín có thể phát sinh do không tuân thủ.

Hy vọng rằng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về kiểm toán tuân thủ là gì, các bước chuẩn bị cho kiểm toán tuân thủ và quy trình kiểm toán. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn về kế toán, kiểm toán, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0916.535. 956 để được hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo.