26/09/2023

Mẫu hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu đúng quy chuẩn

Bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu đúng quy chuẩn để có thể dễ dàng tạo hợp đồng, xây dựng các nội dung, thỏa thuận quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên. Ngay sau đây Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam sẽ chia sẻ cùng bạn mẫu hợp đồng dịch vụ xuất khẩu chi tiết để dễ dàng tạo hợp đồng dịch vụ phù hợp nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Hợp đồng dịch vụ xuất khẩu là gì?

Hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu là văn bản thể hiện sự thỏa thuận của các bên trong việc cung cấp và nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, đồ may mặc… qua biên giới giữa các quốc gia. Trong nội dung thỏa thuận có thể hoặc không bao gồm việc làm hộ, khai hộ, đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý, đóng thuế và chịu trách nhiệm về hàng hóa vận chuyển theo yêu cầu của các quốc gia liên quan.

hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

Mẫu hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Số:…./…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • Căn cứ Luật Hải Quan  54/2014/QH13 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • Căn cứ nghị định 187/2013/NĐ-CP của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………                                              

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: …………………. – Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: …………………. – Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của bên B

 1. Dịch vụ Bao gồm:
  1. Làm thủ tục thông quan lô hàng
  1. Vận tải hàng về trạm hải quan
  1. Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
  1. Kê khai giấy chứng nhận xuất xứ %
  1. Vận chuyển hàng hóa về kho
   1. Tên hàng hóa
    1. Nhà sản xuất
    1. Số lượng và số sản xuất hàng hoa s
    1. Chất lượng cam kết
    1. Đóng gói : phù hợp với phương thức vận tải (đường biển, đường hàng không …), phù hợp với hàng, có chức năng bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển và phù hợp với quy định về bao bì đóng gói của nước xuất khẩu cũng như nước nhập khẩu.

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B phải thực hiện các việc trong quá trình bên A sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu của bên B như sau:

 • Làm thủ tục thông quan lô hàng
 • Tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ từ bên A (chứng từ xuất nhập khẩu. nghĩa vụ đóng thuế, tổng số tiền thuế)
 • Đăng ký làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với những lô hàng trong mục phải kiểm tra chuyên ngành, khai báo tờ khai hải quan xuất nhập khẩu
 • Liên hệ hãng tàu
 • Tiến hành trình hồ sơ xuất nhập khẩu cùng với tờ khai hải quan tại cơ quan hải quan cửa khẩu xuất nhập khẩu
 • Kiểm tra lô hàng nếu được yêu cầu
 • Thông quan lô hàng, xếp phương tiện vận chuyển chuyên chở
 • Hoàn thiện thủ tục và trả hồ sơ về cho bên A
 • Vận tải hàng về trạm hải quan: Cung cấp đầy đủ dịch vụ vận tải quốc tế bao gồm cả vận tải quốc tế biển và vận tải quốc tế đường hàng không, chịu trách nhiệm toàn bộ cho quá trình vận chuyển quốc tế để lô hàng được giao từ kho người bán đến kho người mua
 • Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu: Đối với các lô hàng nằm trong diện phải làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành sẽ theo quy định của pháp luật: bên B chịu trách nhiệm xin giấy phép nhập khẩu, tiến hành kiểm tra chất lượng, kiểm tra thực vật, kiểm dịch động vật,…
 • Kê khai giấy chứng nhận xuất xứ %: xác định mẫu C/O chinh xác, được áp dụng riêng cho từng trường hợp khác nhau, xác định tính hợp pháp của giấy chứng nhận xuất xứ,
 • Vận chuyển hàng hóa về kho: Với các lô hàng nguyên container hay hàng lẻ, bên B hỗ trợ dịch vụ vận chuyển nội địa linh hoạt, sẵn sàng kết hợp các phương thức vận chuyển với nhau để tối ưu chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.    

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 1. Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ của bên B với giá trị hợp đồng là
  1. Thuế, phí, lệ phí
 1. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 2. Hình thức thanh toán: thanh toán 2 lần

Bên A thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí kết hợp đồng này, phần còn lại sẽ được thanh toán bằng phương thức thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận

 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho         

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                           

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán
 • Trường hợp chậm thanh toán trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B thì phải chịu lãi chậm trả tương đương với ……%/ngày trên số tiền chậm trả

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của bên A
 • Yêu cầu bên B thực hiện công việc đúng như thỏa thuận về thời gian địa điểm và các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuận
 • Bên A có quyền nhận được báo cáo công việc mà bên B đã thực hiện
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ. Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì bên A phải báo trước cho bên B trong vòng ………. Ngày
 • Trong trường hợp chất lượng và số lượng dịch vụ không đạt được như thỏa thuận hoặc không hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Bên A phải cung cấp cho bên B thông tin cần thiết để bên B thực hiện công việc
 • Bên A phải thanh toán tiền công cho bên B theo đúng thời gian thỏa thuận.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên B
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A phải cung cấp phương tiện để thực hiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê dịch vụ
 • Bên B được phép thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nhưng phải báo cho bên A biết
 • Được bên A thanh toán đúng như thỏa thuận
 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt, nếu bên A không thực hiện nghĩa vụ của  mình hoặc thực hiện không đúng như nghĩa vụ cam kết
 • Bên B có nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho eben A tài liệu và phương tiện sau khi hoàn thành dịch vụ
 • Giữ bí mật thông tin của bên A trong quá trình thực hiện dịch vụ. Bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên B nếu làm lộ bí mật thông tin, hư hỏng tài liệu được giao để làm dịch vụ (điều khoản có lợi cho bên A)

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 • Trường hợp giá cả vận chuyển có sự biến động chênh lệch từ ….% so với giá ghi trong hợp đồng, cá bên phải thỏa thuận với nhau về giá cả chênh lệch so với giá ghi trong hợp đồng
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của hợp đồng này .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

 • Bất kỳ việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng này là do ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng nêu trên đều không bị coi là vi phạm Hợp đồng.
 • Trong vòng……… ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia biết. Đồng thời tìm mọi biện pháp để hạn chế và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây nên trong phạm vi và khả năng cho phép. Hợp đồng sẽ được các bên tiếp tục thực hiện sau khi sự kiện bất khả kháng không còn hoặc đã được khắc phục xong.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

 • Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này thì sẽ phải chịu  phạt vi phạm
  • lần 1 số tiền là
  • lần 2 số tiền là
 • Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại
 • Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015
 • Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 • Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây
 • Theo thỏa thuận của hai bên
 • Do bất khả kháng
 • sau khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng và không gia hạn thêm
 • Theo quy định của pháp luật
 • Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.
 • Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
 • Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.
 • Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí cho Bên B đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.
 • Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 9: Điều khoản chung

 • Mọi vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng này mà không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được Các Bên giải quyết dựa trên những quy định tương ứng của pháp Luật điều chỉnh Hợp đồng này
 • Mọi sửa đổi của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được Các Bên nhất trí bằng văn bản trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 • Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 • Hợp đồng này được kí tại ….
 • Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 • Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Tư vấn làm hợp đồng xuất khẩu uy tín

Bạn đang cần tư vấn, hướng dẫn lập hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu, liên hệ ngay cùng Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam – đơn vị chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu và các vấn đề thuế, kế toán… liên quan đến phát triển vận hành của doanh nghiệp.

Là Công ty đã hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty, tư vấn các hạng mục xuất nhập khẩu cho đa dạng doanh nghiệp, thuộc mọi ngành nghề, chúng tôi giúp khách hàng có thể nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm cả làm hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chúng tôi giúp quý khách hàng nhanh chóng tạo lập hợp đồng, giải quyết các tranh chấp về hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng và các vướng mắc khác một cách chuyên nghiệp, tận tâm nhất!

Dịch vụ của Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam tư vấn hướng dẫn trọn gói mọi vấn đề bao gồm:

 • Hướng dẫn tạo lập hợp đồng dịch vụ xuất khẩu
 • Rà soát nội dung của hợp đồng
 • Phân loại hợp đồng
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn, cung cấp các dịch vụ liên quan đến hóa đơn, thuế, giấy phép tùy theo yêu cầu của từng đơn vị khách hàng. Giúp khách hàng giải quyết mọi vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất!

Bạn đang gặp khó khăn gì khi lập hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu? Liên hệ ngay hotline: 0918.535956 (Mr.Việt) – 0916.535956 để đội ngũ luật sư, chuyên gia kinh nghiệm lâu năm của Minh – KPMG giúp bạn giải đáp ngay nhé!

Xem thêm: Dịch vụ hoàn thuế xuất khẩu tại Đồng Nai!