29/09/2023

Hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân mẫu mới nhất 2023

Hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân là gì? Bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán cho cá nhân nhưng chưa biết cách tạo lập hợp đồng như thế nào? Ngay sau đây Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam sẽ chia sẻ cùng bạn mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán đối với cá nhân chi tiết và mới nhất!

Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là hoạt động thực hiện nghiệp vụ kế toán dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sẽ giải quyết các công việc liên quan đến quyết toán, in và bàn giao sổ, báo cáo tài chính, lập sổ sách, báo cáo thuế… đảm bảo chính xác và đúng luật.

Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Hợp đồng dịch vụ kế toán là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ kế toán và bên thuê dịch vụ, trong đó một bên (nhà cung cấp dịch vụ) cam kết thực hiện các công việc kế toán cho bên kia (khách hàng) và bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ. Công việc kế toán có thể bao gồm các công việc: lập báo cáo tài chính, quản lý thuế, lưu trữ hóa đơn,…

hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân

Hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân mẫu mới nhất

Dưới đây Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam sẽ chia sẻ cùng bạn mẫu hợp đồng mới nhất để tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số: ………………..

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên;

Hôm nay, ngày 01  tháng 03 năm 2016, chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: ……………… …………………….. (Bên A)

Đại diện :

Chức vụ :

Địa chỉ :

Điện thoại :          

Mã số thuế :

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: ……………………………(Bên B)   :

Người đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                   

Mã số thuế:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho bên B như sau:

– Hỗ trợ đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

– Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý bao gồm: Hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng chấm công và các chứng từ liên quan khác

– Rà soát, kiểm tra chứng từ đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có

– Thực hiện khai thuế môn bài và nộp cho cơ quan thuế theo quy định khi có thay đổi

– Thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn

– Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế

– Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử nhằm đơn giản hóa tiến trình nộp thuế nếu có phát sinh

– Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính, quyết toán năm.

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán để cập nhật số liệu của doanh nghiệp

– Theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho

– Lên báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm

– Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc

– In sổ sách, phiếu thu chi, nhập xuất vào mỗi năm tài chính, tiến hành đóng sổ và giao lại để doanh nghiệp lưu tại cơ quan phục vụ thanh kiểm tra về sau.

– Thiết lập bảng lương phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chi phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT đầu ra và đầu vào, … nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp, tối ưu lợi ích của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

– Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh bất thường

– Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai thuế, số thuế phát sinh, …

– Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, các chính sách phúc lợi khác, …

Điều 2 : Phí dịch vụ và hình thức thanh toán

Phí dịch vụ: ………………………………..

Khi doanh nghiệp có chứng từ phát sinh ngoài điều kiện đã thỏa thuận ở trên hai bên cùng bàn bạc với mức phù hợp cho cả hai

Thời gian thanh toán: Thanh toán sau khi hoàn thành các thủ tục kê khai và công việc trong chu kỳ mỗi quý.

Hình thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Điều 3: Thời gian thực hiện:

Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói: Từ ngày …………..

Thời hạn hợp đồng: 12 tháng

Điều 4: Trách nhiệm mỗi bên

4.1 Quyền và trách nhiệm bên A:

Quyền được yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ, chính xác và hợp pháp các chứng từ và số liệu kế toán

Không chịu trách nhiệm đối với các hóa đơn, chứng từ và các số liệu kế toán được cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hợp pháp bởi bên B

Quyền được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này

Có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối các số liệu hay thông tin của bên B

Có trách nhiệm lập và nộp báo cáo thuế đúng ngày theo quy định của cơ quan quản lý thuế. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ sổ sách kế toán

4.2 Quyền và trách nhiệm bên B:

Quyền được yêu cầu bên A thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế, sổ sách kế toán trên cơ sở chứng từ và số liệu do mình cung cấp.

Quyền được yêu cầu bên A giải thích số liệu liên quan đến hoạt động kế toán phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ

Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp các chứng từ và số liệu kế toán khi cung cấp cho bên A

Thanh toán phí dịch vụ đúng thời hạn được quy định trong điều 2 của hợp đồng này

Điều 5: Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng bàn bạc và thống nhất trên tinh thần hợp tác lẫn nhau.

Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn phù hợp và cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 30 ngày.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán

Khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân hay bất kỳ loại hình hợp đồng dịch vụ kế toán nào khác. Để cả hai bên đều hiểu đúng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình tránh những hiểu lầm, tranh chấp có thể sảy ra người soạn hợp đồng cần lưu ý đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, hợp đồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm thực hiện. Thông tin cơ bản của hai bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bao gồm: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, email, tên của người đại diện và chức vụ của họ.

Thứ hai, về mặt nội dung hợp đồng:

  • Tại Điều 1: Cần quy định rõ ràng nội dung công việc cần thực hiện của hai bên theo sự thỏa thuận, bao gồm kê khai và quyết toán, cũng như bất kỳ yêu cầu cụ thể nào khác mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Tại Điều 2, Điều 3: Phải ghi nhận chi phí dịch vụ chi tiết bao gồm: mức phí, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện dịch vụ.
  • Tại Điều 4: Phải nêu rõ quyền và trách nhiệm của hai bên giao kết hợp đồng.

Cuối cùng, đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo chính xác và cụ thể với ngôn ngữ dễ hiểu, giúp tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp có thể sảy ra về sau.

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cho cá nhân

dịch vụ kế toán trọn gói công ty
Dịch vụ kế toán 15 năm kinh nghiệm

Nếu như bạn đã hiểu rõ những đặc điểm, lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán cá nhân nhưng còn phân vân chưa chọn lựa được đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho cá nhân uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, hãy liên hệ ngay Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam.

Minh – KPMG là công ty cung cấp dịch vụ kế toán đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề. Là nhà cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, kinh nghiệm, chất lượng đã được hàng ngàn cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tin chọn và hài lòng với những dịch vụ chất lượng mà mình nhận được.

Làm việc với chúng tôi quý khách hàng luôn được ký kế hợp đồng làm việc minh bạch, rõ ràng với các điều khoản được quy định chi tiết, chặt chẽ đảm bảo mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai bên.

Xem trọn bộ thông tin dịch vụ kế toán Đồng Nai tại đây!

Gọi tới hotline: 0918.535956 (Mr.Việt) – 0916.535956 nếu bạn cần tư vấn hướng dẫn soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán hoặc đang cần một dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng!