04/06/2024

Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do gồm những gì?

Trong lĩnh vực xuất khẩu, để sản phẩm của doanh nghiệp lưu hành trên thị trường toàn cầu, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đáng tin cậy, việc sở hữu giấy nhận lưu hành tự do là điều cần thiết. Bài viết dưới đây giúp doanh nghiệp hiểu chi tiết hơn về điều kiện, quy trình và hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm, hàng hóa.

Tìm hiểu về giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm

Certificate of Free Sale (CFS) là một loại giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu, cấp cho thương nhân muốn xuất khẩu hàng hóa. Giấy phép lưu hành tự do sản phẩm xác nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó đủ điều kiện để sản xuất và lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Nếu một sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS Việt Nam, điều này chứng tỏ rằng sản phẩm, hàng hóa đó đã đủ điều kiện để lưu hành tại Việt Nam. Tương tự, nếu một sản phẩm được cấp CFS Hoa Kỳ, sản phẩm sẽ được phép nhập khẩu và lưu hành tại thị trường Hoa Kỳ mà không gặp phải các rào cản pháp lý khác.

Việc sở hữu giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm góp phần tạo ra sự tin cậy và tăng cường uy tín cho sản phẩm trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.

Sản phẩm nhập khẩu vào nước ngoài, cần có giấy chứng nhận lưu hành tự do

Để được cấp chứng nhận lưu hành cần đáp ứng điều kiện gì?

Trước khi tìm hiểu về hồ sơ xin giấy phép lưu hành tự do, các sản phẩm hoặc hàng hóa của doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản như sau:

Hoàn thiện thủ tục xin cấp CFS: Bao gồm việc nộp đầy đủ tài liệu và thông tin cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa: Các sản phẩm hoặc hàng hóa cần tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về chất lượng, an toàn và vệ sinh được quy định bởi pháp luật của quốc gia xuất khẩu. Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để được lưu hành tự do.

Có chứng nhận ISO phù hợp: ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế) cung cấp các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm và nhiều lĩnh vực khác. Có chứng nhận ISO phù hợp (như ISO 22000 cho an toàn thực phẩm, ISO 9001 cho quản lý chất lượng) giúp chứng minh rằng sản phẩm hoặc hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được sản xuất dưới sự quản lý chất lượng chặt chẽ.

Việc đáp ứng các điều kiện trên giúp sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là để thuận lợi cho xuất khẩu và nhập khẩu.

Đáp ứng một số điều kiện cơ bản được cấp giấy phép lưu hành tự do

Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do gồm những gì?

Theo Khoản 3 Điều 11 của Nghị định 69/2018/NĐ-CP, thương nhân cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép CFS đầy đủ như sau:

Văn bản đề nghị cấp giấy phép: Văn bản này phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cần nêu cụ thể các thông tin như tên hàng, mã hồ sơ của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, nước nhập khẩu, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), và thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có).

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp: Bản sao này phải có đóng dấu của thương nhân để xác nhận tính chính xác và hợp pháp.

Bản chính danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có): Nếu thương nhân có danh sách các cơ sở sản xuất thì cần cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ của các cơ sở này và các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu.

Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa (bản sao công chứng)

Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, tùy theo quy định cụ thể của quốc gia đó. Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác sẽ giúp thúc đẩy quá trình xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do một cách hiệu quả.

Sản phẩm lưu hành tự do tại nước xuất khẩu

Các bước xin giấy phép lưu hành tự do

Về thủ tục xin giấy lưu hành sản phẩm, thương nhân cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do

Thương nhân cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép CFS, bao gồm các tài liệu và thông tin cần thiết như đã mô tả trước đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành tự do

Hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền để xem xét và xử lý.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và đưa ra kết quả trong thời hạn 03 ngày làm việc. Số lượng giấy phép CFS được cấp sẽ theo yêu cầu của thương nhân.

Trong trường hợp hồ sơ xin giấy phép lưu hành tự do không đủ hoặc cần bổ sung thông tin, cơ quan cấp giấy phép sẽ phải cung cấp một văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do tại sao hồ sơ không được chấp nhận và không cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp cần bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại giấy phép CFS, thương nhân cần gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến cơ quan. Cơ quan sẽ xem xét và cấp lại giấy phép lưu hành tự do trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

Quy trình xin giấy phép lưu hành tự do phức tạp, nhưng là bước quan trọng giúp sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tiếp cận được thị trường quốc tế một cách dễ dàng và an toàn. Hãy chắc chắn rằng doanh nghiệp đã chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do một cách kỹ lưỡng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Việc tuân thủ quy trình và cung cấp đúng thông tin trong hồ sơ sẽ giúp thúc đẩy quá trình xin cấp giấy phép một cách hiệu quả và nhanh chóng.