Dich vụ thành lập Doanh Nghiệp

06/02/2024

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những gì?

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH 1 thành viên và cần tìm hiểu chi tiết về hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Trong bài chia sẻ sau Công ty TNHH Minh KPMG Việt Nam sẽ cùng bạn giải đáp chi tiết về bộ hồ sơ cần thiết để thành lập công ty và quy trình nộp, gửi hồ sơ nhé!

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm những gì?

Bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên  theo mẫu Phụ lục I-2

 1. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm tất cả các thông tin đã chuẩn bị bao gồm: tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật… Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

 1. Thông tin của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật công ty
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

Giấy ủy quyền phải ghi rõ thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên ủy quyền cho cá nhân nào đến Sở KH&ĐT nộp hồ sơ, ký và nhận kết quả.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hiện tại doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ như sau:

Nộp hồ sơ online

Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn

 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tiếp

Người nộp đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Các yêu cầu và điều kiện về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
 • Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
  (iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH bao gồm 4 bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư hoặc nộp online tại Cổng thông tin quốc gia
 • Bước 3: Chờ đợi Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý và xét duyệt hồ sơ
 • Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch & Đầu tư

Lưu ý:

Sau khi hồ sơ đăng ký kinh doanh được chấp thuận doanh nghiệp cũng cần hoàn tất một số thủ tục trước khi có thể bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh như:

 • Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
 • Đăng ký khai thuế qua mạng
 • Nộp tờ khai và thuế môn bài
 • Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử
 • Đăng ký giấy phép con cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trên đây Công ty TNHH Minh KPMG đã giới thiệu chi tiết về bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên và quy trình đăng ký kinh doanh thành lập công ty. Nếu như bạn còn bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đăng ký kinh doanh hoặc cần một đơn vị chuyên nghiệp thay mặt mình đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại Đồng Nai.

Liên hệ ngay dịch vụ thành lập công ty với hơn 15 kinh nghiệm của Minh KPMG để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng – tận tâm – chi phí rẻ nhất. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 3 – 5 ngày!

Xem ngay: Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai!