19/06/2024

Soát xét báo cáo tài chính là gì?

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp nhận được yêu cầu phải thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính công khai. Vậy soát xét báo cáo tài chính là gì? Minh – MCC sẽ làm rõ quy trình và ý nghĩa, lợi ích của việc rà soát trong bài viết này.

Soát xét báo cáo tài chính là gì?

Soát xét báo cáo tài chính là gì?

Soát xét báo cáo tài chính là một quy trình quan trọng do công ty kiểm toán thực hiện. Khi rà soát báo cáo, doanh nghiệp cần chứng minh được tính xác thực, minh bạch thông tin tài chính. Quá trình kiểm tra. rà soát sẽ do kiểm toán viên hoặc các công ty kiểm toán độc lập thực hiện để đưa ra đánh giá khách quan trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Việc rà soát báo cáo tài chính là quá trình độc lập và chuyên nghiệp được kiểm tra trên mọi khía cạnh trọng yếu để đánh giá tình hình kinh doanh của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Trong quá trình rà soát, các chuyên gia tài chính sẽ kiểm tra, phân tích và đánh giá bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, báo cáo tài chính.

Phân biệt kiểm toán và soát xét báo cáo

Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính là hai hình thức khác nhau căn cứ theo cơ sở pháp lý:

Kiểm toán được thực hiện dưới chuẩn mực kiểm toán của quốc gia đó hoặc tiêu chuẩn kiểm toán ISA (International Standards on Auditing) được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Soát xét báo cáo thì sẽ áp dụng theo chuẩn mực riêng của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, rà soát phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán 910 – Công tác soát xét báo cáo tài chính và chuẩn mực kiểm toán 200, tuân thủ mục tiêu và nguyên tắc báo cáo tài chính.

Các quốc gia khác trên thế giới cũng có các chuẩn mực riêng. ISRE 2400 – International Standard on Review Engagements là chuẩn mực quốc tế về soát xét báo cáo tài chính được áp dụng khá phổ biến.

Mỗi quốc gia có thể sẽ có các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kiểm toán đặc thù riêng. Các công ty kiểm toán thuộc quốc gia nào thì sẽ phải tuân thủ quy tắc thực hiện kiểm toán tài chính, tiêu chuẩn của quốc gia đó.

Ý nghĩa việc rà soát báo cáo mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Lợi ích khi thực hiện kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính có nhiều lợi ích cho tổ chức và doanh nghiệp:

  1. Cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy, minh bạch đến các bên liên quan (cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý).
  2. Thể hiện minh bạch và uy tín, tăng mức độ tin tưởng từ phía khách hàng.
  3. Tạo điều kiện và cơ hội kết nối, hợp tác với nhà đầu tư, đối tác kinh doanh.
  4. Phát hiện vi phạm và rủi ro tài chính trong quá trình soát xét. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh và hoàn thiện quy trình quản lý phù hợp hơn.
  5. Soát xét báo cáo là công việc tuân thủ quy định pháp lý và tiêu chuẩn kế toán Việt Nam. Doanh nghiệp nên soát xét tài chính định kỳ để tránh vi phạm pháp luật, giảm rủi ro trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh.
  6. Khi báo cáo tài chính được rà soát, doanh nghiệp sẽ biết được tình hình tài chính của tổ chức. Từ đó đánh giá các hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không, điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Tuy nhiên, nhân viên soát xét không nhất thiết phải nắm rõ kiểm soát nội bộ. Kết quả soát xét có thể không thể hiện đầy đủ tài liệu, thông tin như báo cáo kiểm toán doanh nghiệp.

Ý nghĩa việc kiểm soát báo cáo tài chính

Đảm bảo tính chính xác và mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính doanh nghiệp, tăng sự tin tưởng và uy tín đối với các bên liên quan như nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác kinh doanh,…

Phát hiện kịp thời và ngăn chặn các sai sót, những lỗi lạm dụng hoặc gian lận tài chính trong thông tin nội bộ của tổ chức.

Cung cấp ý kiến và đánh giá từ dịch vụ bên thứ ba không liên quan, hỗ trợ cải thiện quy trình kế toán doanh nghiệp và quản lý tài chính của tổ chức hiệu quả hơn.

Đánh giá hiệu suất và năng lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình tài chính hoạt động có mang lại kết quả không. Từ đó, kế toán viên sẽ đề xuất phương án giảm thiểu rủi ro, thay đổi cho phù hợp.

Đáp ứng các yêu cầu pháp luật Việt Nam quy định, nguyên tắc kế toán áp dụng liên quan đến báo cáo tài chính.

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính uy tín tại Biên Hoà

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính của Minh – MCC

Trước khi bắt đầu quá trình soát xét, đội ngũ kế toán viên sẽ tiến hành trao đổi với khách hàng để nắm phạm vi, mục tiêu của công tác soát xét nhằm đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

Tìm hiểu hoạt động của đơn vị, nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của doanh nghiệp để xác định các chính sách, quy định lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra chính sách kế toán đang áp dụng trong doanh nghiệp và xác định xem có tuân thủ các chuẩn mực kế toán theo pháp luật Việt Nam hiện hành hay không.

Các chuyên gia tài chính sẽ kiểm tra các hạng mục báo cáo tài chính có áp dụng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam không. Những nội dung sai hoặc quy trình không áp dụng đúng luật pháp sẽ được ghi nhận và thông báo lên Ban Quản trị giám đốc.

Minh – MCC sẽ thông báo với Ban Giám đốc về những vấn đề cần điều chỉnh, mức độ ảnh hưởng của sai sót đến kết quả công tác kiểm tra. Tư vấn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tuân thủ đúng quy định pháp luật và lời khuyên cải thiện hệ thống quản trị.

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính của Minh – MCC là dịch vụ đáng tin cậy. Luôn tuân thủ các quy định kế toán theo pháp luật hiện này. Qua đó, khách hàng có thể nắm bắt tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh một cách khách quan.

Xem thêm: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Bình Phước