25/10/2023

Dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu – Xuất khẩu uy tín trọn gói

Bạn đang gặp khó khăn với các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu và chưa biết cách thực hiện hoàn thuế như thế nào cho nhanh chóng, chuẩn xác! Thay vì phải đau đầu với các thủ tục phức tạp mình chưa hiểu rõ hãy lựa chọn ngay dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu uy tín tại Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam để được tư vấn, thay mặt thực hiện hoàn thuế xuất nhập khẩu trọn gói từ A – Z.

Tìm hiểu ngay về dịch vụ hoàn thuế xuất khẩu cùng Minh – KPMG bạn nhé!

Hoàn thuế xuất nhập khẩu là gì?

Hoàn thuế xuất nhập khẩu là việc cơ quan thuế hoặc đơn vị có thẩm quyền hoàn lại thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp trong trường hợp số thuế xuất nhập khẩu đã nộp nhiều hơn số thuế xuất khẩu phải nộp hoặc không phải nộp thuế xuất nhập khẩu.

Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu là gì?

Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu chính là việc doanh nghiệp thuê một đơn vị chuyên nghiệp thay mặt mình thực hiện các thủ tục hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu được thời gian, công sức thay vì tự mình chuẩn bị hồ sơ thủ tục hoàn thuế phức tạp.

Dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu

Các trường hợp được hoàn thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, Nghị định 134/2016/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 đã nêu rõ các trường hợp hoàn thuế gồm:

 1. Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
 2. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
 3. Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất
 4. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm
 5. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

Hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu bao gồm những gì?

Trước khi tìm hiểu về dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu chúng ta hãy xem doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu như thế nào nhé!

Bộ hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu cơ bản sẽ gồm những tài liệu sau:

 • Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hóa, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. (01 bản chính)
 • Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã tính thuế. (01 bản photocopy)
 • Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng hóa thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nào còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đã thực xuất khẩu. (01 bản photocopy)
 • Chứng từ nộp thuế. (1 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu)

Căn cứ vào từng trường hợp hoàn thuế nhập khẩu hoặc xuất khẩu mà doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thuế tương ứng và thực hiện các thủ tục hoàn thuế theo quy định. Dưới đây Minh – KPMG sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế XNK cho từng trường hợp:

1. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp  hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Khoản 18, Điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập gồm có:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII (gồm 01 bản chính).
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Thông báo của khách hàng nước ngoài hoặc văn bản thỏa thuận với khách hàng nước ngoài về việc nhận lại hàng hóa hoặc văn bản thông báo của hãng vận tải về việc không có người nhận hàng có nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại hàng hóa trả lại đối với trường hợp hàng hóa do khách hàng trả lại đối với hàng hóa phải nhập khẩu trở lại do khách hàng nước ngoài từ chối nhận hàng hoặc không có người nhận hàng theo thông báo của hãng vận tải (gồm 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan).

2. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 17, 18 Điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu gồm:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 Phụ lục VII (01 bản chính).
 • Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn hoặc hóa đơn thương mại (01 bản chụp).
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài trong trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài ban đầu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này (01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan).
 • Văn bản thông báo của doanh nghiệp bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế về việc không giao được cho người nhận đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Văn bản xác nhận của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về số lượng, trị giá hàng hóa mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã thực cung ứng cho tàu biển nước ngoài kèm bảng kê chứng từ thanh toán của các hãng tàu biển nước ngoài đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: 01 bản chính.

3. Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất

Căn cứ theo quy định tại  Điều 35, Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 18, Điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP hồ sơ hoàn thuế, gồm:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 (gồm 01 bản chính).
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán (01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan);
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác (01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan).

4. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

Hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 36, Nghị định 134/2016/NĐ-CP gồm:

 • Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 (gồm 01 bản chính).
 • Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định).
 • Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
 • Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

5. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế.

Trong trường hợp này hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 37, Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 18, Điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Cụ thể gồm:

Công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 01 hoặc công văn yêu cầu hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo Mẫu số 09 (gồm 01 bản chính).

Lưu ý:

Các biểu mẫu thuộc Phụ lục VII được ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu

Thay vì thuê dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp cũng có thể tự thực hiện hoàn thuế xuất nhập khẩu theo hướng dẫn dưới đây:

Căn cứ theo Điều 13, Thông tư 06/2021/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Doanh nghiệp, đơn vị nộp hồ sơ hoàn thuế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Chi cục Hải quan nhận và kiểm tra hồ sơ hoàn thuế.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Chi cục Hải quan đóng dấu tiếp nhận, vào sổ theo dõi.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Chi cục Hải quan thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Quyết định hoàn thuế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Hải quan ban hành quyết định hoàn thuế.

Bước 4: Hoàn trả tiền thuế

Chi cục Hải quan thực hiện hoàn trả tiền thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

Những lưu ý khi thực hiện hoàn thuế xuất nhập khẩu

Khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để được hoàn thuế nhanh chóng.
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn quy định (thời hạn nộp là 05 năm kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế).
 • Kiểm tra kỹ thông tin trên hồ sơ hoàn thuế trước khi nộp.
 • Sử dụng phần mềm hải quan điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử để kê khai nhanh chóng và nộp hồ sơ điện tử tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực.

Dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu uy tín trọn gói

dịch vụ xuất nhập khẩu là gì

Theo như những chia sẻ ở trên thì thực tế thực hiện các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu không quá khó. Tuy nhiên để tối ưu thời gian, công sức thì không ít doanh nghiệp vẫn lựa chọn dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu xuất khẩu nhất là với những doanh nghiệp mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Ưu điểm khi thuê dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu:

 • Đảm bảo thủ tục được thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác
 • Nộp hồ sơ đúng hẹn đúng thời gian quy định không lo chậm trễ
 • Thực hiện hoàn thuế nhanh đảm bảo hợp lệ

Nhờ thế mà doanh nghiệp không tốn thời gian đi lại nhiều lần hay chuẩn bị hồ sơ giấy tờ sai quy cách, không đầy đủ.

Vậy thì nếu bạn đã sẵn sàng sử dụng dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu, xuất khẩu hãy liên hệ ngay Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam – đơn vị đã có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn xuất nhập khẩu thay mặt thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu và hoàn thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Với dịch vụ của Minh – KPMG quý khách hàng sẽ được làm việc với:

 • Đội ngũ nhân viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đảm bảo thực hiện các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu nhanh chóng, chuẩn xác. Thêm vào đó doanh nghiệp còn được tư vấn trọn gói các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu.
 • Được cam kết về chất lượng: Được tư vấn hỗ trợ thay mặt chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu đầy đủ, chính xác để được hoàn thuế nhanh chóng.
 • Tiết kiệm chi phí: Chi phí dịch vụ xuất nhập khẩu chúng tôi cung cấp luôn cạnh tranh top đầu thị trường tối ưu hơn nhiều so với việc doanh nghiệp tốn nhiều thời gian, công sức vào công việc mà mình chưa có kinh nghiệm.

Bạn còn câu hỏi gì về dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu hay không? Liên hệ ngay hotline: 0918.535956 (Mr.Việt) – 0916.535956 để đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm lâu năm của Minh – KPMG hỗ trợ, giải đáp mọi câu hỏi và tư vấn thực hiện thủ tục hoàn thuế nhanh chóng nhé!

Xem thêm: Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác – Quy trình ủy thác xuất nhập khẩu chi tiết.