Công văn số 8833 CT-TTHT về chuyển nhượng hợp đồng

20/02/2020 Chili System

Công văn số :8833/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :06/06/2016 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng – Công Ty Cổ Phần Đất Việt Kính […]