Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Điều kiện xin cấp thẻ APEC cho doanh nhân

Những doanh nhân đủ điều kiện để được cấp thẻ APEC: – Làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong công ty. Tuyệt đối không được làm giả hợp đồng và quyết định bổ nhiệm […]