Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Lợi ích của doanh nhân khi sở hữu thẻ APEC

Doanh nhân sở hữu thẻ APEC có quyền lợi gì? Chương trình thẻ doanh nhân ABTC (APEC) là sáng kiến do Australia đưa ra vào năm 1996 nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) về tìm kiếm biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân các nền […]