Cẩm nang doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập của từng cá nhân, nhưng các thủ tục về nộp thuế thu nhập cá nhân lại không chỉ liên quan đến cá nhân người nộp thuế mà còn liên quan tới tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. […]