Luật thuế

Chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4158/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu Địa chỉ: KP9, P. Tân Biên, TP. […]

Luật thuế

Thuế suất thuế GTGT 0% khi thanh lý

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4327/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam) Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, huyện […]

Luật thuế

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2770/TCT-CS V/v thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng Trả lời công văn số 862/CT-KTrT1 ngày 25/03/2016 của Cục thuế tỉnh Lâm […]

Luật thuế

Kê khai thuế GTGT ở chi nhánh ngoại tỉnh

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4640/CT-TTHT V/v kê khai thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Japfa Comfeed Long An Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lứt, […]

Luật thuế

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2224/TCT-CS V/v  thuế GTGT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Kính gửi : Cục Thuế  tỉnh Hưng Yên Tổng cục thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT […]

Luật thuế

Hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2760/TCT-CS V/v hoàn thuế giá trị gia tăng   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016     Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Tổng cục […]