Cẩm nang doanh nghiệp, Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Những điều doanh nhân cần biết khi sở hữu thẻ APEC

Những  lưu ý  khi sở hữu thẻ  APEC Tại diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đương đầu với những thử thách lớn: chủ nghĩa toàn cầu vốn phát triển mạnh sau thế chiến thứ hai bắt đầu gặp […]

Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC), Tin tức

Quyết định số 19/2016 cho phép, quản lý, sử dụng thẻ APEC

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 19/2016/QĐ-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi […]