Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Quyền đi lại của thẻ doanh nhân APEC

Quyền đi lại của thẻ doanh nhân APEC là gì? Quyền đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card) viết tắt là ABTC là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho […]