Luật thuế

Công Văn Số 7163/CT-TT&HT về kê khai thuế GTGT

Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được văn bản số 17/2015/CV-OS ngày 15/12/2015 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng.

Luật thuế

Giảm thuế thu nhập các nhân

Thông tư 128/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Luật thuế

Công văn số 5085 TCT-CS về hoàn thuế GTGT đầu vào

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 011016/DLHVN ngày 05/10/2016 của Công ty cổ phần DLH Việt Nam về hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến