Luật thuế

Chính sách về sử dụng hóa đơn GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4635/CT-TTHT V/v chính sách về sử dụng hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Địa chỉ: KCN Biên […]

Luật thuế

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2224/TCT-CS V/v  thuế GTGT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Kính gửi : Cục Thuế  tỉnh Hưng Yên Tổng cục thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT […]

Tin tức

Chính sách thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2389/TCT-CS V/v chính sách thuế nhà thầu   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016     Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Tổng cục thuế […]

Luật thuế

Chính sách thuế đối với Doanh nghiệp chế xuất

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 4328/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với Doanh nghiệp chế xuất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH […]