Cẩm nang doanh nghiệp

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016 Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. […]

Luật thuế

Chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2775/TCT-CS V/v chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 2823/CT-TTHT ngày 19/4/2016 của […]

Luật thuế

Chính sách thuế về chi phí nhập khẩu

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4330/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH KSB Việt Nam. Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh […]

Cẩm nang doanh nghiệp, Tin tức

Chính sách ưu đãi thuế TNDN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 4138/CT-TTHT V/v chính sách thuế TNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Posco E&C Việt Nam. Địa […]

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, Luật thuế

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 4417/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ông /Bà Ngô Sơn Tân Địa chỉ: 2A/2, […]

Luật thuế

Chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  Số: 2385/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội Trả lời công văn số 8206/CT-TTr2 ngày 25/02/2016 của Cục […]