Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP LẠI THẺ APEC CHO DOANH NHÂN

Khách hàng đăng ký tư vấn làm lại thẻ APEC khi bị mất sẽ được phục vụ chi tiết: 1. Kiểm tra, đánh giá năng lực khả thi hồ sơ xin cấp lại thẻ APEC khi bị mất của khách hàng: – Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp […]