Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Thẻ APEC được cấp cho đối tượng nào

LỢI ÍCH CỦA DOANH NHÂN KHI SỞ HỮU THẺ APEC Người có thẻ APEC, khi nhập, xuất cảnh ở các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (miễn VISA), không phải làm thủ tục đăng ký lưu trú và được xuất nhập cảnh nhiều lần, […]