Tại sao doanh nghiệp cần được tư vấn trước khi thành lập công ty?

Do chưa nắm bắt hết các qui định của pháp luật về đăng ký kinh doanh nên việc lập hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn cho doanh nghiệp như áp mã số ngành nghề, áp dụng các qui định về hồ sơ đăng ký kinh doanh như tên công ty, điều lệ doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thành viên. Do hồ sơ có nhiều sai sót dẫn đến sữa chửa hồ sơ nhiều lần làm tốn kém nhiều thời gian đi lại của các cá nhân, doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng sai sót thì hồ sơ của quí công ty có thể sữ dụng dịch vụ giấy phép kinh doanh tại Biên Hòa, do công ty có nhiều kinh nghiệm làm nhiều hồ sơ cho doanh nghiệp nên công ty dịch vụ sẽ làm tốt hơn, nhanh chóng hơn và đỡ tốn kém chi phí đi lại hơn.

Tại sao các công ty phải thuê dịch vụ tư vấn, khi tư vấn ban đầu chúng tôi am hiểu cần phải làm những gì trước những gì sau, tránh làm trùng lắp và tránh lãng phí chi phí đầu tư.

Ví dụ: Như chúng ta làm giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm nếu như không có tư vấn ngay từ đầu có thể chúng ta xây dựng không đúng theo tiêu chuẩn của vệ sinh an toàn thực phẩm như thiếu phòng thay đồ nhân viên hay xây dựng khu chế biến không hợp lý theo tiêu chuẩn vệ sinh dẫn đến phải đập phá ra xây lại dẫn đến tốn kém chi phí.

Vì vậy dịch vụ tư vấn cũng góp phần cho doanh nghiệp chuyên môn hóa hơn, lãnh đạo có nhiều thời gian lo cho công việc kinh doanh của mình hơn là lo các thủ tục pháp lý.

Chi tiết có thể liên hệ:  www.ketoandongnai.com.vn