tien-phat-co-duoc-dua-vao-chi-phi-hop-li-hop-le-hay-khong

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh biên hòa

- Theo qui định thì tiền phạt không được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ của công ty. Công ty có thể áp dụng Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 02/08/2014 của bộ tài chính có qui định rỏ về khoản chi phí không được trừ khi xác định doanh thu chịu thuế do vi phạm hành chính bao gồm cả tiền phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế, phạt vi phạm luật giao thông, vi phạm về việc đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán, thống kê, vi phạm pháp luật về thuế do trả chậm, nộp chậm tờ khai thuế, vi phạm thanh toán và các vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật. Vì thế các khoản chi trả trên không được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ của công ty.

- Vi phạm luật giao thông do lấn tuyến, vượt quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng, lạng lách, vượt đèn đỏ,… dù có biên bản phạt vi phạm nhưng không đủ điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý của công ty theo cuạt thuế thu nhập doanh nghiệp qui định. Các trường hợp còn lại như trên được xét tương tự.

Riêng trường hợp tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế thì được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ của công ty. Công ty có phát sinh khoản chi bằng tiền, do bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế đối với khách hàng, khi chi tiền công ty phải lập chứng từ chi tiền (phiếu chi) và thực hiện xác định chi phí (chi phí khác) theo đúng qui định của luật thuế TNDN.

– Khi phát sinh khoản bồi thường bằng hàng hóa thì đơn vị bồi thường phải lập hóa đơn và thực hiện kê khai thuế GTGT để xác định chi phí cho công ty.

– Trong điều kiện có đầy đủ chứng từ chứng minh rằng nghiệp vụ thực tế có phát sinh: hợp đồng, Ủy nhiệm chi nếu thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi nếu thanh toán bằng tiền mặt, nếu cấn trừ nợ thì phải có biên bảng ghi nhận lý do phạt có chữ ký xác nhận của 2 bên, phiếu hoạch toán. Dựa trên biên bản phạt vi phạm hành chính công ty sẽ chi tiền và có thể xác định chi phí của doanh nghiệp.

Theo www.ketoandongnai.com.vn