Thủ tục làm hồ sơ khai thuế ban đầu cho những doanh nghiệp mới thành lập như thế nào?

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm rõ thủ tục để tránh sai sót sau này. Sau đây Công Ty Tư Vấn Minh xin hướng dẫn quí công ty làm thủ tục như sau:

Sau khi doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh của phòng đăng ký Kinh Doanh và đã có mã số doanh nghiệp được cấp bởi cục thuế tỉnh (Thành phố) thì doanh nghiệp mang giấy phép này về Chi cục thuế huyện (Quận) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động.

>> dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

* Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh thì kế toán phải làm kê khai và nộp thuế môn bài, mở sổ kế toán, treo bảng hiệu tại trụ sở doanh nghiệp theo qui định.

Nếu công ty của các bạn hoạt động ngay thì muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng được nhận giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập gồm có:

1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc (03 bản).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng (03 bản).

3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (03 bản).

4. Chứng minh nhân dân cuả người đại diện pháp luật có công chứng (03 bản).

5. Chứng minh nhân dân của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (03 bản).

6. Mẫu 08/GTGT tờ khai thông tin đăng ký thuế ( đăng ký tài khoản ngân hàng).

7. Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế (đính kèm hợp đồng thuê nhà công chứng để xin kê khai theo phương pháp khấu trừ).

8. Tờ khai thuế môn bài photo và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (tiền thuế môn bài).

9. Bảng đăng ký trích khấu hao tài sản cố định (nếu có).

10. Công văn đăng ký hình thức sử dụng hóa đơn và hình thức kế toán.

Địa điểm hồ sơ khai thuế ban đầu:

Doanh nghiệp mang hồ sơ lên chi cục thuế quận, huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh, gặp bộ phận một cửa để được tư vấn hướng dẫn.

Trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

Nộp đầy đủ hồ sơ xong thì đợi nhân viên thuế ra công ty bạn làm việc việc này là để cán bộ thuế kiểm tra nơi đặt trụ sở.

Khi có quyết định của cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

Ghi chú: Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu thì kế toán cần xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và hồ sơ đăng ký bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty có trụ sở..

 >> dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa