thời gian trên thẻ BHYT không chính xác

Hôm nay MCC sẽ đem đến câu hỏi với chủ đề thời gian trên thẻ BHYT không chính xác. Mong rằng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc.

>>> Chuyên mục Hỏi – Đáp

Câu 25: Thời gian BHYT không chính xác

Tôi mua BHYT được 5 năm liền, nay mua tiếp thì trên thẻ BHYT của tôi ghi tính từ năm nay như thế đến năm 2020 mới hưởng chế độ 5 năm. Vậy tôi phải làm sao?

 

thời gian trên thẻ BHYT không chính xác

thời gian trên thẻ BHYT không chính xác

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Để việc xác định thời gian tham gia BHYT liên tục đảm bảo chính xác, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3222/BHXH-ST ngày 24/8/2016; Công văn 4656/BHXH-CNTT ngày 21/11/2016, trong đó có quy định: “Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin”.

Trường hợp thẻ BHYT của bạn có ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục chưa chính xác, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi thẻ theo quy định.

>>> Dịch vụ chữ ký số

>>> Dịch vụ thẻ APEC