Thời gian cấp thẻ BH cho người nghỉ thai sản

Bài viết về thời gian cấp thẻ Bảo Hiểm cho người nghỉ thai sản thuộc về Chuyên mục Hỏi – Đáp.

Câu hỏi: Thời gian cấp thẻ BH cho người nghỉ thai sản

Tôi làm việc tại công ty nước ngoài, trong thời gian tôi nghỉ thai sản công ty tôi báo giảm BHYT vì theo quy định 6 tháng thai sản tiền BHYT sẽ do BHXH đóng. Tôi nghỉ thai sản từ tháng 30/08/2016 đến 25/2/2017. Nhưng đến 23/05/2017 tôi mới nhận được thẻ BHYT của năm 2017. Vậy tôi muốn hỏi trong 6 tháng bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm cho tôi tại sao không cấp thẻ để tôi sử dụng từ tháng 01/2017 mà để đến tháng 05/2017 mới cấp thẻ cho tôi. Tôi mất quyền lợi 5 tháng mà vẫn phải đóng phí bảo hiểm. Tôi muốn hỏi về quy định thời gian cấp thẻ bảo hiểm cho người nghỉ thai sản như thế nào?

Thời gian cấp thẻ BH cho người nghỉ thai sản

Thời gian cấp thẻ BH cho người nghỉ thai sản

BHXH Việt Nam trả lời:

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định: Người lao động trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản. Cơ quan BHXH có trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Như vậy thời gian bạn nghỉ thai sản theo quy định của Luật BHXH bạn không phải đóng BHYT. 

Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản bạn vẫn sử dụng thẻ Bảo Hiểm Y Tế đã cấp cho người lao động để đi khám bệnh, chữa bệnh. Cơ quan BHXH không cấp thẻ BHYT riêng cho người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản. Trường hợp ngày 23/5/2017 bạn mới nhận được thẻ BHYT năm 2017. Bạn kiểm tra lại ngày, tháng, năm cấp thẻ để xác định lại nguyên nhân do cơ quan nào (công ty hay cơ quan BHXH). Trường hợp nguyên nhân do cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội chậm cấp thẻ BHYT cho bạn, nếu có phát sinh quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian chậm cấp thẻ bạn liên hệ với cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội nơi Công ty bạn đóng BHXH, BHYT để được giải quyết.

>>> Dịch vụ Chữ ký số

>>>Dịch vụ văn phòng ảo