Chế độ thai sản khi không có sổ BHXH

Câu hỏi trong bài viết là về thắc mắc đối với chế độ thai sản khi không có sổ BHXH.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thêm nhiều bài viết tại

>>> Chuyên mục Hỏi – Đáp của MCC

Câu hỏi: Thắc mắc về chế độ thai sản khi không có sổ BHXH

 Em tham gia BHXH ở công ty cũ hơn 2 năm, em nghỉ việc ở công ty cũ cuối tháng 8/2016 nhưng công ty chưa trả em sổ BHXH. Có được hưởng chế độ thai sản khi không được ký tiếp HĐLĐ? Đang nghỉ thai sản, đi làm sớm được không? Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản? Con chết sau sinh, mẹ hưởng chế độ thai sản thế nào? Em làm công ty mới và đóng tiếp BHXH theo số sổ cũ từ tháng 12.2016, em dự sinh vào tháng 4.2017. Vậy em đóng BHXH đủ 6 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản (CĐTS) trong khi không có sổ BHXH không?

Chế độ thai sản khi không có sổ BHXH

Chế độ thai sản khi không có sổ BHXH

BHXH Việt Nam trả lời:

- Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là: Lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh con tối đa không quá 02 tháng.

- Khoản 3 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định, trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Do nội dung câu hỏi của Bạn không rõ công ty cũ chưa trả sổ BHXH cho Bạn, có thể có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân công ty nợ tiền đóng BHXH, nên không xác định được thời gian Bạn đã tham gia BHXH tại công ty cũ, nên chưa đủ căn cứ để giải quyết chế độ thai sản đối với trường hợp của Bạn. 

Khi xác định được thời gian đóng BHXH tại đơn vị cũ thì cơ quan BHXH sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

>>> Dịch vụ văn phòng ảo

>>> Dịch vụ văn phòng luật sư