>> dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

 

NGƯỜI THÀNH CÔNG

KẺ ĂN MÀY

 

Khác nhau về thời gian

 

 

 

Khác nhau về tốc độ

 

 

 

 

Khác nhau về suy nghĩ

 

 

 

 

Khác nhau về hành động

 

 

 

Khác nhau về tính toán

 

 

 

 

 

 

* Người thành công thì muốn làm thật nhiều để mà giàu thêm.

 

*Người thành công thì muốn một ngày có 48 giờ để làm hết những công việc

 

*Người thành công thường di chuyển liên tục để tìm khách hàng và để kiếm tiền.

 

*Người thành công luôn luôn đi tìm cơ hội cho dù cho có xa xôi để kiếm tiền đem về.

 

*Người thành công thì lúc nào cũng muốn làm nhiều thứ cho dù nó có rủi ro và chấp nhận nó.

 

*Người thanh công thì lúc nào cũng biết chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu.

 

 

*Người thanh công thì lúc nào cũng làm đến nơi đến chốn.

*Người thanh công thường thích giao du bạn bè.

 

 

*Người thành công thường không tính toán.

 

*Người thành công thường giúp đỡ người khác.

 

* Người ăn mày muốn làm ít hơn nhưng muốn được nhanh giàu.

 

* Người ăn mày muốn một ngày chỉ có 8 giờ để về sớm để nghĩ ngơi.

 

*Người ăn mày ngồi một chổ chờ người ta cho tiền.

 

* Người ăn mày chê xa thích người ta đem tới cho.

 

* Người ăn mày nhìn đâu cũng lo sợ thất bại, kết quả là không làm gì cả.

 

* Người ăn mày lúc nào cũng tìm đủ lý do để biện hộ.

 

 

*Người ăn mày chỉ làm nữa vời.

 

* Kẻ ăn mày lúc nào cũng không cần bạn bè.

 

 

 

* Kẻ ăn mày luôn luôn tính hơn thua.

 

* Kẻ ăn mày chỉ chờ kẻ khác giúp.

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh tại biên hòa