Quyền đi lại của thẻ doanh nhân APEC là gì?

Quyền đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card) viết tắt là ABTC là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mai, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình. Người sử dụng thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ APEC NHƯ SAU:

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước: Giám đốc, phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Nam; Kế toán trưởng hoặc trưởng/ phó phòng các doanh nghiệp; khu công nghiệp; khu chế xuất; ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên. Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng công ty trực thuộc Thủ tướng Chính phủ (tổng công ty 91); Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc; giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam; giám đốc, phó giám đốc ngân hàng Việt Nam hoặc

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch, phó chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, chủ nhiệm hợp tác xã.

3. Các trường hợp khác được xét cấp thẻ ABTC: các vị là lãnh đạo các ngành kinh tế, thủ trưởng cấp Bộ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý chuyên ngành về các hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác phát triển kinh tế của APEC; Công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC; Trưởng các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC. Để biết thêm thông tin và được tư vấn thẻ APEC.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH

Địa chỉ: 119 B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

SĐT: 0918 53 59 56 (Mr. Việt) và 0916 53 59 56 (Ms. An).

Website: www.ketoandongnai.com.vn