Những thay đổi về luật Kinh doanh áp dụng trong tháng 07 năm 2015

Hàng loạt các Luật quan trọng hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh, bất động sản sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015.

luat-kinh-doanh-co-hieu-luc-khi-nao

>> dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa

Kể từ ngày 1/7/2015, một số quy định Luật sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó, lĩnh vực kinh doanh đáng chú ý có Luật Nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư…

Doanh nghiệp tự do kinh doanh những ngành nghề Luật không cấm

Luật Doanh nghiệp có 10 chương, 172 điều có hiệu lực từ ngày 1/7 thể chế hóa một cách đầy đủ quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp: Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật không cấm. Luật có nhiều cải cách quan trọng trong việc giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường.

nhung-dieu-can-biet-ve-luat-kinh-doanh-thang-7-nam-2014

Dự án đầu tư trong nước không cần giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Từ ngày 1/7, Luật Đầu tư sửa đổi cho phép bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư trong nước; đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà thầu nước ngoài (từ 45 ngày theo luật Đầu tư 2005 xuống còn 15 ngày).

Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải nâng mức vốn pháp định từ 6 tỷ lên 20 tỷ, doanh nghiệp có thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/7/2015 đến 1/7/2016 để nâng mức vốn pháp định theo yêu cầu.

luat-doanh-nghiep-thang-7-nam-2104-va-nhung-dieu-can-biet

Ngoài ra Luật Kinh doanh bất động sản mới cũng có nhiều thay đổi làm trong sạch hơn thị trường nhà ở như quy định bảo lãnh bất động sản, ký quỹ, cho phép người nước ngoài mua nhà ở.

Quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Từ ngày 1/7, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cũng chính thức có hiệu lực. Đối tượng áp dụng của Luật gồm 4 nhóm là: Đại diện chủ sở hữu nhà nước; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

>> dịch vụ thành lập công ty tại biên hòa