- Tại doanh nghiệp doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát đối với sản phẩm, hàng hóa.

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Trảng Bom│Đồng Nai

- Doanh thu được xác định tương đối chính xác kèm theo một khoản đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng dựa trên trị giá hợp lý từ giao dịch, thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua trong hợp đồng thương mại sau khi trừ đi các khoản giãm trừ từ doanh thu. Đồng thời phát sinh một khoản chi phí hợp lý liên quan đến giao dịch bán sản phẩm, hàng hóa cụ thể như: thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việ cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (thời điểm nào sảy ra trước thì ghi nhận thời điểm đó), đói với hoạt động vận tải, hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

- Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán, chuyển nhượng có thực hiện theo tiến độ hoàn thành dự án hoặc tiến độ thu tiền có ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền và ghi nhận doanh thu chịu thuế. Doanh thu là phần công việc đã hoàn thành dự trên kế hoạch do người thực hiện xây, lắp xác định không cần quan tâm đến số tiền ghi trên hóa đơn. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, doanh thu được xác định dựa trên ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan, chứ không phải ngày lập hóa đơn.

- Đối với doanh nghiệp đã viết hóa đơn và thu tiền bán hàng trong kỳ, nhưng cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho bên mua thì trị giá hàng được coi là đã bán không được ghi nhận doanh thu mà chỉ có thể ghi nhận một khoản do bên mua ứng trước cho người bán. Thời điểm xác định doanh thu là khi doanh nghiệp chuyển, giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua vào kỳ sau.

- Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa thì giao dịch đó không được coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không được ghi nhận như: doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tài sản hoạt động bình thường mà không nằm trong các điều khoản về bảo hành thông thường, khi khoản phải thu còn chưa được xác định vì còn phụ thuộc vào bên mua, khi hàng hóa được giao còn chờ lắp đặt, mà phần lắp đặt thuộc một phần quan trọng trong hợp đồng, khi bên mua có quyền hủy bỏ việc mua hàng vì một lý do được nêu trong hợp đồng thương mại, doanh nghiệp không chắc là hàng có bị trả lại hay không,…

Theo www.ketoandongnai.com.vn