>> Dịch vụ làm thẻ APEC (ABTC)

Khai thuế ban đầu là làm gì?

Khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh. Doanh nghiệp cần phải hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để nộp tại Cơ quan thuế quận (Kể cả trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh, không phát sinh chứng từ mua vào bán ra, chưa sử dụng hóa đơn)

Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Kế toán trưởng có vai trò hết sức quan trọng vì kế toán trưởng có chuyên môn nghiệp vụ tốt sẽ giúp Doanh nghiệp tránh khỏi những sai sót trong việc kê khai nộp thuế.

diendanketoan thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ tại Cơ quan thuế. Đứng tên kế toán trưởng, tư vấn và thực hiện in hoá đơn, làm sổ sách kế toán. Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Các nội dung và công việc Tư Vấn Minh cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về hồ sơ pháp lý ban đầu:

- Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại Cơ quan thuế;

- Tư vấn về nộp thuế môn bài, thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng và thời gian cũng như thủ tục kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế;

- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý  và các nội dung khác có liên quan đến thuế, kế toán và luật doanh nghiệp.

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý ban đầu:

- Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng Công ty

- Sổ góp vốn các thành viên trong công ty

- Tờ khai môn bài, thông báo mở tài khoản Ngân hàng

- Đăng ký phương pháp khấu hao, chương trình mở sổ kế toán, các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận;

- Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;

- Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

- Tư vấn và thực hiện dịch vụ đặt in hóa đơn

- Các nội dung khác có liên quan đến thuế và kế toán

>> dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Thuận An