HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Hệ thống sổ sách kế toán là hệ thống thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán phát sinh và phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, chính xác sẽ thể hiện bộ mặt tài chính của một Doanh Nghiệp được theo dõi cẩn thận, chỉnh chu và thể hiện việc  tổ chức, quản lý chuyên nghiệp của Ban lãnh đạo doanh nghiệp…

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng thiếu nhân sự kế toán giỏi  có trình độ chuyên môn và am hiểu luật thuế dẫn đến hồ sơ sổ sách trong thời gian quá khứ còn nhiều thiếu sót, thậm chí sai trầm trọng về chuẩn mực, điều này gây khó khăn cho Cơ quan Thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra Doanh Nghiệp và đặc biệt là ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là Doanh nghiệp bị Cơ quan Thuế ấn định thuế, phạt thuế  theo luật thuế hiện hành.

Chính vì thế chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện sổ sách chứng từ.

10

Tình trạng kế toán của doanh nghiệp chỉ lập được các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm mà không thực hiện được việc hạch toán đúng sổ sách kế toán như hiện nay là khá phổ biến.

Vấn đề này Chủ Doanh nghiệp chưa phát hiện được vì cứ thiết nghĩ nhân viên kế toán đó đã hoàn thành các báo cáo thuế thì xem như đã hoàn tất công việc kế toán.

Cơ quan Thuế cũng chưa đến thời điểm kiểm tra số liệu của Doanh nghiệp nên cứ để tình trạng không hạch toán đầy đủ sổ sách này kéo dài từ năm này qua năm khác, thậm chí báo cáo tài chính hàng năm nộp cho Cơ quan Thuế là những “con số ảo”.

Để khắc phục tình trạng này, trong một tương lai không xa, ắt hẳn Bộ Tài Chính- Tổng Cục Thuế cũng sẽ áp dụng việc quản lý các Doanh nghiệp thông qua hệ thống Đại lý Thuế theo Luật về Đại Lý Thuế được ban hành tại Thông tư 28/2008/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008. Theo đó, Đại lý thuế sẽ kê khai thay cho Doanh Nghiệp và kiểm soát mọi hành vi hoạt động phát sinh của Doanh Nghiệp thông qua việc kê khai quyết toán thuế.

Ths. Mai Quốc Việt