Điều kiện để thành lập công ty tnhh một thành viên

Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ hành vi dân sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật, có địa điểm trụ sở hợp lệ theo qui định, có tên công ty không trùng với bất kỳ tên công ty nào đã đặt trước đó, ngành nghề kinh doanh là ngành nghề mà pháp luật không cấm, ngoài ra tùy từng vào từng ngành nghề cụ thể để biết được có cần giấy phép con hay chứng chỉ nghề không?

>> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại Biên Hòa

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

2. Dự thảo điều lệ hoạt động công ty

3. CMND công chứng 4 bảng các thành viên góp vốn.

4. Quyết định thành lập doanh nghiệp.

5. Hợp đồng thuê nhà, thuê xưởng nếu là văn phòng trụ sở không đúng địa chỉ hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật.

>> dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa