Chúng tôi sẽ thiết kế dịch vụ của mình phù hợp với những yêu cầu về quản lý và nhu cầu về thông tin mang tính đặc thù của doanh nghiệp bạn. Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm tất cả các công việc của kế toán mà bạn yêu cầu, cụ thể như : Tư vấn thành lập doanh nghiệp như quyền thành lập doanh nghiệp, đối tượng, cách đặt tên, ngành nghề, vốn…và các giấy tờ liên quan, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp, Đăng kí cấp Giấy CNĐKKD và xin cấp con dấu, thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn.

Dịch vụ kế toán kiểm toán của chúng tôi bao gồm công việc

image1

Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện cho quý khách một số nội dung dưới đây:

1. Xây dựng hệ thống sổ sách, kế toán ban đầu.
2. Hoàn thành một số thủ tục cho doanh nghiệp mới thành lập: đóng thuế môn bài, đặt in, thông báo phát hành hóa đơn lần đầu.
3. Kiểm tra các chứng từ kế toán cho phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán dựa trên các chứng từ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
5. Lập các báo cáo gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
6. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
7. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp.
8. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp.
9.Dịch vụ đăng kí giấy phép kinh doanh