>> Dịch vụ giấy phép kinh doanh Biên Hòa│Long Thành

(Tài chính) Trước vướng mắc của một số Cục Hải quan, thành phố trong quá trình thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu (NK) nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước để cùng phối hợp thực hiện  việc hoàn thuế này được hiện quả, tránh thất thoát ngân sách nhà nước (NSNN).

Cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa cho các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/1/2014. Nguồn: baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan cho biết, Thông tư 150/2013/TT-BTC hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế GTGT từ quỹ hoàn thuế GTGT được áp dụng từ ngày 1/1/2014, do đó (trừ những trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp (DN) và đã được cơ quan Thuế hoàn, khấu trừ) cơ quan Hải quan sẽ thực hiện hoàn thuế, bù trừ thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa theo hướng dẫn tại công văn 1350/TCT-KK và Công văn 5554/TCHQ-TXNK cho các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/1/2014 (ngày Thông tư 150/2013/TT-BTC có hiệu lực).

Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/1/2014, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Trong công tác phối hợp để xử lý việc hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố, đối với những trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa, cơ quan Thuế có trách nhiệm xác nhận việc đã/chưa hoàn, khấu trừ thuế cho DN và chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế của DN sang cơ quan Hải quan để giải quyết.

Đối với những trường nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng NK của những tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1-1-2014 mà cơ quan Hải quan chưa xác nhận cho DN thì đề nghị: Sau khi cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế cho DN và gửi 1 bản Quyết định hoàn trả, Lệnh hoàn trả cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, thì theo định kỳ hàng tháng/quý cơ quan Thuế có trách nhiệm thống kê, lập danh sách chi tiết những Quyết định, Lệnh hoàn trả, chi tiết từng khoản thuế, từng tờ khai đã nhận và gửi cho cơ quan Hải quan vào mùng 10 hàng tháng để phối hợp theo dõi. Tránh trường hợp cơ quan Hải quan  gửi những Quyết định và Lệnh hoàn trả nhưng cơ quan Thuế chưa nhận được.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng có công văn gửi Kho bạc Nhà nước để giải quyết những vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. Trong đó đề nghị Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc địa phương phối hợp với cơ quan Hải quan chấp nhận và xử lý Lệnh hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa cơ quan Hải quan ban hành.

Được biết, việc nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm trong thời gian qua. Trước khá nhiều ý kiến thắc mắc liên quan tới vấn đề này, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn 5554/TCHQ-TXNK hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xử lý vướng mắc này.

Cụ thể: Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng NK cho cơ quan Hải quan trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm mà phát hiện thì thực hiện điều chỉnh thu NSNN theo mẫu C1-07/NS kèm QĐ 759/QĐ-BTC .

Trường hợp khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, được hoàn trả ngoài năm ngân sách thì cơ quan Hải quan nơi người NK mở tờ khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền nộp chậm tiền phạt nộp thừa theo mẫu 01/LHT kèm TT28/2011/TT-BTC.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan Hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc được hoàn thuế nội địa trước đó với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế.

Theo baohaiquan.vn

>> Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa