Cẩm nang doanh nghiệp

Chính sách thuế thay đổi trong năm 2016

CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016 Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập của từng cá nhân, nhưng các thủ tục về nộp thuế thu nhập cá nhân lại không chỉ liên quan đến cá nhân người nộp thuế mà còn liên quan tới tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. […]

Cẩm nang doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính các loại thuế

Cách tính các loại thuế       CÁCH TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB Thuế là khoản nộp mang tính chất bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước […]

Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)  CÔNG TY ABC  Mẫu số B 01 – DN  Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)  Mã số thuế :  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH […]

Biểu mẫu

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA >> tuvanketoankiemtoan.com.vn Mẫu số 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) Để kê khai thuế GTGT, doanh nghiệp cần phải điền thông tin vào tờ khai thuế GTGT là mẫu 01/GTGT này. 1.Cách lập […]

Luật thuế

Chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4158/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu Địa chỉ: KP9, P. Tân Biên, TP. […]

Luật thuế

Thuế suất thuế GTGT 0% khi thanh lý

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4327/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam) Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, huyện […]

Luật thuế

Chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2775/TCT-CS V/v chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 2823/CT-TTHT ngày 19/4/2016 của […]