Luật thuế

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4639/CT-TTHT V/v Sử dụng hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa Địa chỉ: Số 5, Đường […]

Luật thuế

Chính sách về sử dụng hóa đơn GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4635/CT-TTHT V/v chính sách về sử dụng hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Địa chỉ: KCN Biên […]

Luật thuế

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2770/TCT-CS V/v thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng Trả lời công văn số 862/CT-KTrT1 ngày 25/03/2016 của Cục thuế tỉnh Lâm […]

Luật thuế

Kê khai thuế GTGT ở chi nhánh ngoại tỉnh

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4640/CT-TTHT V/v kê khai thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Japfa Comfeed Long An Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lứt, […]

Luật thuế

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2224/TCT-CS V/v  thuế GTGT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Kính gửi : Cục Thuế  tỉnh Hưng Yên Tổng cục thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT […]

Luật thuế, Tin tức

Chính sách thuế TNDN đối với thiệt hại do hỏa hoạn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 3676/CT-TTHT V/v chính sách thuế TNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 13 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Bình Thắng Địa chỉ: Ấp Thái Hòa, […]

Dịch vụ kế toán, kiểm toán, Luật thuế

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI     Số: 4417/CT-TTHT V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc     Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ông /Bà Ngô Sơn Tân Địa chỉ: 2A/2, […]

Luật thuế

Hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   Số: 2760/TCT-CS V/v hoàn thuế giá trị gia tăng   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016     Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Tổng cục […]

Luật thuế

Chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ  Số: 2385/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội Trả lời công văn số 8206/CT-TTr2 ngày 25/02/2016 của Cục […]