Luật thuế

phân bổ chi phí đối với vỏ bình oxy

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ         Số: 2286/TCT-cs V/v chính sách thuế   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc         Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Cần Thơ dịch […]

Luật thuế

Quy định về thu nhập khác của thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ         Số: 2248/TCT – CS V/v khấu hao TSCĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc           Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016                                     Kính gửi:          – Cục Thuế […]

Luật thuế

CÁCH TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB

         CÁCH TÍNH  CÁC LOẠI THUẾ: THUẾ GTGT, THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB         Thuế là khoản nộp mang tính chất bắt buộc của các pháp nhân và thể nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá hoàn trả trực tiếp. Thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước […]

Luật thuế

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

         Trong năm 2016 các chính sách thuế thay đổi Thuế xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ phục vụ cho thực hiện các chức năng […]

Luật thuế

Chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4158/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu Địa chỉ: KP9, P. Tân Biên, TP. […]

Luật thuế

Thuế suất thuế GTGT 0% khi thanh lý

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4327/CT-TTHT V/v chính sách thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam) Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, huyện […]

Luật thuế

Chính sách thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2775/TCT-CS V/v chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 2823/CT-TTHT ngày 19/4/2016 của […]

Luật thuế

Chính sách thuế về chi phí nhập khẩu

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4330/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công Ty TNHH KSB Việt Nam. Địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh […]