Luật thuế

Công văn số: 8685/CT-TT&HT

Công văn số: 8685/CT-TT&HT ;Ngày phát hành: 01/06/2016 V/v Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào trường hợp Công ty có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT – Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát Cục Thuế có nhận […]

Luật thuế

CÔNG VĂN SỐ: 6423/CT-TT&HT

CÔNG VĂN SỐ: 6423/CT-TT&HT; NGÀY PHÁT HÀNH: 29/04/2016 V/v kê khai và nộp thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài – Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam. Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 20162803/FOV ngày 28/03/2016 của Công […]

Luật thuế

Công Văn Số: 281/TCT-TNCN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 281/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017   Kính gửi: Công ty Viễn thông quốc tế             […]

Luật thuế

Công Văn Số: 208 /TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 208 /TCT-DNL V/v thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà […]

Luật thuế

Công văn thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 2224/TCT-CS V/v  thuế GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Kính gửi : Cục Thuế  tỉnh Hưng Yên Tổng cục thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT ngày 04/01/2016 […]

Luật thuế

CÔNG VĂN THUẾ SỐ: 4289/CT-TTHT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 4289/CT-TTHT V/v chính sách thuế   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2016     Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Lộ 91 Cần […]

Luật thuế

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; V/v Xuất hóa đơn GTGT

Công văn số: 6397/CT-TT&HT; Ngày phát hành: 28/04/2016 V/v  Xuất hóa đơn GTGT- Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á    dịch vụ thành lâp công ty tại biên hòa Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 31/2016/CV-TĐA ngày 15/4/2016 của Công ty […]