Luật thuế

Công văn số 281 TCT-TNCN hướng dẫn chính sách TNCN

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5161/VNPTI-KTTC ngày 27/12/2016 của đề nghị hướng dẫn chính sách thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

Luật thuế

Công Văn Số: 208 /TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 208 /TCT-DNL V/v thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà […]

Luật thuế

CÔNG VĂN THUẾ SỐ: 4289/CT-TTHT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI   Số: 4289/CT-TTHT V/v chính sách thuế   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Đồng Nai, ngày 01 tháng 06 năm 2016     Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Lộ 91 Cần […]